Davalı Kadının Kusurlu Bulunarak Boşanma Kararı Onandı: Yargıtay İncelemesi Sonucu

Davalı Kadının Kusurlu Bulunarak Boşanma Kararı Onandı: Yargıtay İncelemesi Sonucu
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davalı kadının tam kusurlu olduğuna karar vererek yerel mahkeme boşanma kararını onadı; temyizde ileri sürülen nedenler yeterli bulunmadı.

Dava dilekçesine göre, Sakarya'da yaşayan bir kişi, eşinin gereksiz kıskançlık gösterdiğini, başka kişilerin yanında tehdit ettiğini ve hakaret ettiğini iddia ederek boşanma davası açtı.

Yerel mahkeme, davalı kadının davacı eşine başkalarının yanında hakaret ettiği, çeşitli suçlamalarda bulunduğu, bu eylemlerin üçüncü kişilerin huzurunda gerçekleştiği ve davacının toplum nezdinde zor duruma düştüğü gerekçesiyle kadını tam kusurlu buldu ve tarafların boşanmalarına karar verdi.

İstinaf başvurusu Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi tarafından reddedilen kadın, kararı temyiz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davalı kadının tam kusurlu kabul edilerek tarafların boşanmalarına ilişkin yerel mahkeme kararını onayladı.

Dairenin gerekçesinde, yerel mahkeme kararının hukuki normlara, usule ve kanuna uygun olduğu belirtilerek, davalı kadın vekili tarafından temyiz dilekçesinde öne sürülen sebeplerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı ifade edildi.

Önceki ve Sonraki Haberler
Bunlar da İlginizi Çekebilir