Düğünde Takılan Takılar Kimin Olacak

Türkiye’de evlilik töreni düğün şeklinde gerçekleşmektedir ve eşlerin ortak hayatına destek olmak amacıyla gelin ve damada değerli takılar, ziynet eşyaları vb. takılmaktadır. Söz konusu ziynet eşyalarının akıbeti, boşanma aşamasında eşler arasında ortaya çıkan uyuşmazlık konularının başında gelmektedir. Bu husus, tarafların boşanma avukatı ihtiyacının doğmasına sebep olmaktadır. Boşanma davası nasıl açılır gibi sorularda genelde bu dönemde ortaya çıkar.

Ziynet Eşyası Nedir?

Ziynet eşyası altın, gümüş vb. değerli madenlerden yapılan ve takı olarak kullanılan süs eşyalarına denmektedir. Yargıtay ise daha geniş bir yorum yaparak tam altın, çeyrek altın vb. değerleri de ziynet eşyası olarak kabul etmektedir.

Ziynet Eşyaları Kime Aittir?

Türk Medeni Kanunu’nda düğünde takılan ziynet eşyalarının mülkiyetinin kimde kalacağı hususu düzenlenmemektedir. Yargıtay ise geliştirdiği içtihatlar aracılığıyla bu hususu cevaplamaktadır.

Yargıtay’a göre düğünde takılan ziynet eşyaları kadına aittir. Takıların kimin tarafından takılmış olduğu önem arz etmemektedir. Dolayısıyla erkek eş veya ailesi tarafından takılan takılar da kadına ait olmaktadır. Kadının, boşanmadan sonra bu takıları iade etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

“Kural olarak, düğün sırasında takılan ziynet eşyaları kim tarafından takılırsa takılsın, aksine bir anlaşma bulunmadıkça kadına bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliği kazanır.” (Y. 3. HD, 2019/2763 E., 2019/9997 K.)

Ancak tam altın, çeyrek altın vb. takılmış ise kime ait olduğu önem arz etmektedir. Çünkü bu değerler üzerinde tarafların paylı mülkiyeti söz konusu olmaktadır. 

Ziynet eşyaları kadının kişisel malı sayılmaktadır. Yasal mal rejimi olarak kabul edilmiş bulunan edinilmiş mallara katılma rejimi ile tanınan kişisel mal statüsü gereği boşanma davası sonrasında sonra eşler arasında paylaştırılmamaktadır.Dolayısıyla, kadının kişisel malı olarak kabul edilen ziynet eşyaları da boşanmadan sonra kadında kalmaktadır. Bu hususta daha detaylı bilgiye boşanma avukatı İstanbul aracılığıyla ulaşılması mümkün olmaktadır. 

Düğünde takılan ziynet eşyalarının evlilik birliğinin devamı içinde paraya çevrilmiş olması, boşanmadan sonra kadına iade yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.

“Düğünde takılan takı paraları ve ziynet eşyaları, taraflar arasında aksine bir anlaşma yoksa kadına ait sayılır. İade edilmeme koşuluyla verildiği kanıtlanmadıkça; bunların koca tarafından borçları için bozdurulup harcanması; onu iade borcundan kurtarmaz.” (Y. 2. HD, 2014/26823 E., 2014/26223 K.) 

Bakmadan Geçme