Eğitim-44:
Malatya'da 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni Düzenlendi

Vali Baruş yaptığı konuşmasında, “2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Programını Tevfik Memnune Gültekin İlkokulu’nun yeni binasının açılışı ile birlikte gerçekleştirmenin sevinç ve mutluluğu içerisinde tüm katılımcıları sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bu Eğitim-Öğretim Yılının Ülkemiz, Milletimiz, Öğrencilerimiz, Öğrenci Velilerimiz ve Öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bugün, çocuklarımızın gelecekte başarılı birer insan olmasına çok önemli katkılar sağlayacak yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz.

Eğitim süreci, toplumları oluşturan bireylerin yetişmesinde, bu bireylerin geleceğe ilişkin umutlarının korunmasında, böylece toplumsal mutluluğun, birlik ve beraberliğin sağlanmasında, ülkelerin medeniyet yarışında ön sıralarda yer almasında çok önemli rol oynayan bir zaman dilimidir.

Büyük tarihçi ve devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa Medeniyetin iki unsurundan bahseder:

► İnsani ihtiyaçların giderilmesi.

► Ahlak ve zekâ bakımından olgunlaşma.

Milletler arasındaki medeniyet yarışında ülkeleri diğerleri arasında seçkin bir yere taşıyan en önemli kaynak insan kaynağıdır. Bugün dünyadaki kalkınmışlık sıralamasına baktığımızda, bu insan kaynağını en iyi şekilde eğiten ve yetiştiren toplumların en ön sıralarda yer aldığını görüyoruz. İnsan kaynağının nitelikli hale getirilmesi, bu insan kaynağının ahlak ve zekâ bakımından olgunlaşması, bu sayede toplumdaki beraberlik ruhunun temini için okullarımız vazgeçilmez bir role sahiptir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatını devam ettirdiği ilim yuvaları olan okullar bu açıdan milletimizin geleceğinin inşa edildiği mekânlardır. Okullarda bir yandan geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza çağın gereklerine uygun bilgileri sunarken, diğer yandan onların insani değerler, milli ve manevi hasletlerle yetişmelerini temin etmek gerekir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün okullarla ilgili şu veciz sözleri bu önemi açıkça vurgulamaktadır. “Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir. Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları lazımdır. Bunu sağlayan okuldur.”

Malatya olarak, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılında; 714 resmi ve 146 özel okulda olmak üzere toplam 7.868 derslikte, 13.602 Öğretmen ve 173.978 öğrenci ile eğitime başlıyoruz. Bu öğrencilerin 15.560’ı anaokulu, 52.266’sı ilkokul, 56.407’si ortaokul ve 49.745’i liselerde öğrenim görecektir. Resmi Okullarda Derslik başına düşen öğrenci sayısı; ilkokulda 20, ortaokulda 30, lisede ise 22 ortalamasına sahibiz.

Bazı okul binalarımızın yenilenme ihtiyacının bulunması ve özellikle Battalgazi İlçesinde okul yapılabilecek nitelikte eğitime tahsisli arsa bulunmaması, Nedenleriyle 24 ilkokulumuzda, 18 ortaokulumuzda ikili eğitim (ilkokul-ortaokul) vermek zorunda kalıyoruz. İkili Eğitim yapılan ilkokullarımızda okullarda öğrenim gören 15.231 öğrenci, ortaokullarımızda ise 14.858 öğrencimiz sabahçı-öğlenci uygulamasıyla eğitimine devam ediyor. İlkokullarda ikili eğitime devam eden öğrencilerin oranı % 29, ortaokullarda ikili eğitime devam edenlerin oranı % 26 civarında. Bu ihtiyaca binaen, bazı bölgelerde yeni okul binaları inşa etmemiz, bazı okul binalarını da yenilememiz gerekiyor. Bu ihtiyaçlar çerçevesinde; Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Yatırımları Programı kapsamında; 2019 yılında 16 yeni okul binasını tamamlayarak 2019-2020 öğretim yılı başlangıcında öğrencilerimizin eğitimine sunduk. Halen; 15 okul binamızın inşaatı devam ediyor. Bu binaların öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin istifadesine sunulmasıyla birlikte İkili Eğitim Alan öğrenci sayımızın azaltılmasını amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin derslerini aldığı okul binaları yanında, spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerini rahatça yapabileceği alanların artırılması için de çalışmalar yapıyoruz.

2019 yılında 2 okul spor salonumuzun inşaatını bitirdik. 2 spor salonu inşaatımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle, şehir merkezinin ihtiyaç bulunan bölgelerindeki okullarımızın ortak kullanabileceği 3 yeni spor salonu ve oyun sahaları inşa etmek için çalışmalar yürütüyoruz.

Okullarımızdaki eğitimin, çocuklarımızın can ve ruh sağlığı güvenliğini temin edecek bir ortamda devam ettirilmesi önemli bir husustur. İçişleri Bakanlığımızın talimatları çerçevesinde; öğrencilerimizin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılını huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi amacıyla, 3 Eylül 2019 tarihinde İl Merkezinde başkanlığımda emniyet, jandarma ve milli eğitim; ilçelerde ise kaymakamların başkanlığında; okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, emniyet, jandarma, milli eğitim ve sağlık yöneticilerinin katılımıyla toplantılar yaptık.

Bu toplantılar neticesinde yaptığımız değerlendirmeler neticesinde;

● Okul ve Okul Çevrelerinin Güvenliğinin Sağlanması,

- Okul Güvenlik Kameraları ve KGYS Entegrasyonu

- Okul Çevre Duvarlarının ve Fiziki Önlemlerin gözden geçirilmesi,

- Okul Bahçe ve Çevre Aydınlatmalarının kontrol edilmesi,

- Metruk Binaların tespit edilerek Belediyeler tarafından yıkımlarının yapılması,

- Güvenli Eğitim Güvenlik ve Koordinasyon Görevlilerinin Okullarda görevlendirilmesi,

- Okul Çevrelerindeki Lüzumsuz Kişilerin Uzaklaştırılması,

- Okullarda Çalışan Görevlilerin güvenlik soruşturmalarının yaptırılması,

- Okul Çevrelerinde Alınacak Trafik Önlemlerinin ve Sorumlularının Belirlenmesi,

●Öğrencilerin Zararlı Alışkanlıklardan Korunması Kapsamında;

- Bağımlılık Yapan Madde Satışının Önlenmesi,

- Okul Çevrelerinde Narkotim Görevlendirilmesi,

- Uyuşturucu Madde Bağımlılarının Takibi,

- Okullarda Bağımlıktan Korunma Eğitimi Verilmesi,

- Okul Çevrelerindeki Umuma Açık Yerler ile İnternet Kafelerin Kontrolünün Düzenli olarak yapılması,

- Okul Çevrelerindeki Seyyar Satıcılara Müsaade Edilmemesi,

● Okul Servis Araçları Konusunda;

- Servis Araçlarının Okul Yönetimleri ve Trafik Ekiplerince Denetiminin Titizlikle Yapılması,

- Okul Servis Şoförlerinin Eğitimlerinin Sağlanması,

Hususlarını görüşerek alınması gerekli tedbirleri ve sorumluları belirledik. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında okullarımızın ve okul çevrelerinin öğrencilerimiz için daha güvenli hale getirilmesi konusunda tedbirlerimizi artırarak devam ettireceğiz.

Çocuklarımızın geleceğe bilgi bakımından donanımlı olarak hazırlanmasında, onların bedenen ve fikren olgun birer birey olarak yetişmesinde öğretmenlerin rolü vazgeçilmezdir. Öğretmenler, sadece mevcut olan bilgileri öğrencilere anlatan değil, bundan daha önemlisi çocukların ve gençlerin hayata hazırlanmasını sağlayan, tabiri caiz ise geleceğin fertlerinin karakterine şekil veren mimarlardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu önemli rolü şu sözleriyle vurgulamaktadır: “Memleketi ilim, irfan, ekonomi ve bayındırlık alanlarında da yükseltmek, milletimizin her hususta çok verimli olan kabiliyetlerini geliştirmek, gelecek nesillere sağlam, değişmez ve olumlu bir karakter vermek lazımdır. Bu kutsal amaçlar elde etmek için mücadeleye atılanların arasında öğretmenler en önemli ve en hassas yeri almaktadır.” 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında öğretmenlerimizin bu anlayışla, bu şuurla yılmadan çalışacağına inanıyorum.

Bu aziz toprakları ve bağımsızlığımızı bize emanet eden şehitlerimizin ve gazilerimizin mirasının gerektirdiği sorumluluk bunu gerektirmektedir.

Ailelerimizin sizlere emaneti olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek üzerinizde olan bir sorumluluktur. Eğitimle bir yandan gelecek hayatında başarılı olacak ve kendi yaşamını kolaylaştıracak bireyler yetiştirirken, Diğer yandan, hem ailesi ve hem de milleti için çalışarak sağlam bir toplum yapısını inşa edecek ve medeniyetler yarışında ülkemizi ileriye taşıyacak şuurlu nesillerin yetişmesini sağlamak zorundayız. Bu nedenle; çocuklarımızın derslerinde ve merkezi sınavlarda başarılı olması için okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz el birliğiyle gayret sarf etmelidir. Okul Yönetimlerimiz, Öğretmenlerimizle sürekli istişare halinde olarak; bu konudaki eksiklik ve hatalarını tespit edecek, okullarındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi eğitim almaları için elinden gelen gayreti sarf edecektir.

Bu manada; Milli Eğitim yetkililerimiz, okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizin, nerelerde hata yapıldığı, hangi eksiklikler bulunduğu ve hangi tedbir alınması gerektiği konusunda gerekli değerlendirmeleri yapmalı, bu çerçevede önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında önem verecekleri öncelikleri okul bazında belirlemeleri gerekir. Çocuklarımızın ders ve sınavlardaki başarılarının artırılması eğitimin tek amacı değildir. Öğrencilerimizin, ahlaken ve fikren ailelerine, milletimize, ülkemize ve insanlığa faydalı fertler olarak yetişmeleri, onların karakter olarak olumlu gelişmelerini sağlayacak sosyal faaliyet ve aktivitelere katılmalarını sağlamakla olacaktır. Bu kapsamda, öğrencilerimizin sosyal yardım faaliyetlerine aktif olarak katılımlarının sağlanması, şehit ailelerimiz ve gazilerimizi, yaşlı, hasta ve yoksulları ziyaret etmeleri temin edilerek yardımseverlik duygularının geliştirilmesi, Her öğrencinin sportif ve sanatsal faaliyet gösteren kulüp ve kuruluşlardan birine devamının sağlanması konusunda okul yöneticileri ve öğretmenlerimize önemli sorumluluklar düşmektedir.

Unutmayalım; öğrencilerimizi, onların fiziksel ve ruhsal bakımdan gelişmelerini sağlayacak imkânlara kavuşturamaz isek, onların geleceğini her bakımdan tehdit eden zararlı ortamlara ve alışkanlıklara maruz kalmalarına fırsat veririz.

Çocuklarımızın eğitim hayatının başarılı ve mutlu geçmesinde; idarecilerin, öğretmenlerin, aile fertlerinin, tüm kurum ve kuruluşlarının payı olduğunu unutmadan birlikte hareket ettiğimiz takdirde eğitimde Malatya olarak hak ettiğimiz yere geleceğimize inandığımı ifade etmek istiyorum. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılının İlimize, ülkemize, ailelerimize, öğretmenlerimize, tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını, başarılar getirmesini diliyorum” dedi.

Törene Vali Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, öğretmen, öğrenci ve veliler katılı.

Konuşma, şiir ve halkoyunu gösterileri ile 4. Sınıf öğrencilerinin okula yeni başlayan 1. Sınıf öğrencilerine hoş geldiniz çiçeği vererek karşılamasının ardından Vali Aydın Baruş, sınıfları gezerek öğrencilere yeni ders yılı kitaplarını dağıttı. Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Vali Baruş, yeni eğitim ve öğretim yılı için başarılar diledi.MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
banner711

MTÜ Kariyer ve Marka Sohbetleri’ne Başkan...
Malatya Turgut Özal Üniveristesi’nde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın Katılımıyla Kariyer...

Haberi Oku