Gündüzbey Mahallesi'nde 192 Ağır Çelik Deprem Konutu

Gündüzbey Mahallesi'nde 192 Ağır Çelik Deprem Konutu
Yeşilyurt, Gündüzbey Mahallesi'nde 192 ağır çelik deprem konutu yapılacak. İhale Resmi Gazetede duyuruldu, süre 12 ay ve inşaat alanı 26.300 m².

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kırsal Alanlarda Deprem İyileştirme ve Yeniden Yapım Projesi (KADİYAP) çerçevesinde Gündüzbey Mahallesi'nde 192 adet çok katlı ağır çelik deprem konutu yapılacağını duyurdu. 192 konutun yapımıyla ilgili ihale ilanı Resmi Gazetede yayımlandı.

Resmi Gazetede yer alan ilanda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın (KADİYAP) kapsamında, Şubat 2023 depremlerinden etkilenen seçili illerde depreme dirençli konut inşaatlarında kullanılmak üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ile temin edilen finansman tutarının bir bölümü Malatya İlinde Yer Alan Kırsal Deprem Konutları Yapım İşi kapsamındaki ödemeler için kullanılacağı bildirildi.

Resmi Gazetede yer alan ilan şöyle:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Malatya İlinde Yer Alan Kırsal Deprem Konutları Yapım İşi dâhilinde Gündüzbey’de kırsal konut alanlarında depreme dirençli konut yapım işi için isteklileri, Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle kapalı zarf ile tekliflerini sunmaya davet etmektedir. İhale, Kasım 2020 versiyon tarihli “Dünya Bankası IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri) ’nin Dünya Bankasının “menfaat çatışmasına” ait politikasının açıklandığı 3.14 -3.17 numaralı paragraflarına dikkat edilmesi göz önünde bulundurulacak şekilde Teklife Çağrı (RfB) yapılarak ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek olup, Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm teklif sahiplerine açıktır. Tekliflerin en geç 30 Nisan 2024 günü saat 15.00’e kadar aşağıda verilen adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır ve açılmadan iade edilecektir. Teklifler Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün aşağıda verilen adresinde Teklif Sahibi temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda 30 Nisan 2024 tarihinde saat 15.15’te açılacaktır. Teklifin Türk Lirası cinsi olması halinde, 25.000.000,00 TL (YirmiBeşMilyon TürkLirası) veya serbestçe çevrilebilen döviz cinsinden eşdeğeri bir miktarda, koşulsuz ve limit içi Genel Müdürlük teyitli Geçici Teminatın sunulması gerekmektedir. Geçici teminat mektupları 27.09.2024 tarihine kadar geçerli olacaktır.”

Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Gündüzbey Mahallesi'nde 192 adet Çok Katlı Ağır Çelik Deprem Konutu yapım işinin kapalı inşaat alanı 26.300,00 metrekare ve işin süresinin 12 ay olduğu da ilanda yer aldı.

Önceki ve Sonraki Haberler
Bunlar da İlginizi Çekebilir