Mehmet Emin YAĞMUR
Mehmet Emin YAĞMUR
Dinimizde kâr haddi var...
Dinimizde kâr haddi yoktur. Fakat ihtikâr ve fahiş fiyat yasaklanmıştır. Medine'de pahalılık oldu. Fiyatlar yükseldiği için kâr haddi koyması istenildiğinde, Peygamber efendimiz, (Fiyatları koyan Allahu Teâlâ'dır. Rızkı genişleten,...
İslam’ın Neresindeyiz?
Yüce Dinimiz İslam'ın, Kur'an ve Sünnet ahlakı, mal-mülk ve servetle, makam-mevki ve güçle övünmeyi yasakladığı gibi sayısal çoklukla övünmeyi de yasaklamıştır. Övünülecek olan ‘‘kelle sayısı'' değil, vasıflı,...
Mevla’ya Hicret Nasıl Olmalı?
Yüce Allah'a yolculuk ve vuslat, sadece Kur'an ve Sünnet çizgisinde giderek mümkün olur. İslâm'ın öğrettiği usul dışında hiç kimse kendi fikir, felsefe, eğitim, riyazet ve çabası ile Allah'a ulaşamaz. İmam Rabbani der...
Ortaoğu'nun Basiretli Devlet Adamlarına...
Geçmişimizden günümüze baktığımız da hep çevresel etkilerin kaynaklarını araştırdığım da İslam ülkelerin en büyük sıkıntı çektikleri dönemlere baktığımızda yönetim sorunlarının altında yatan gerçek, yönetici problemi olduğu...
Ortadoğu'nun Kaderi İle Kim...
Her sabah, sabah namazına saatimi kurar öyle kalkarım. Yılardan beri böyledir. Ancak bu sabah (07.11.2016) saatimin zil sesi gelmeden uyandım ve uyuyamadım. Sonunda kalktım daha ezana bir saat var ve bende bu yazımı kaleme almaya karar verdim. Hayat,...
Kur’an-ı Anlama ve Yaşama-4
Bu nedenle, okuyucu ilk önce kendi zihnini önceden kalıplaşmış kavramlardan yalıtmalı ve bu Kitab'ın ayırıcı ve eşsiz özellikleri olduğunu kabul etmelidir. İşte yeniden kafalarımızda olmaması gereken kurgulardan uzaklaşarak okumalıdır....
Kur’an-ı Anlama ve Yaşama-3
Tasavvurumuzu daha da genişleterek farklı bir şekilde kültürel, politik, sosyal ve ekonomik problemleri çözmede Kur'an kendi metodunu izler; kanunları ve prensipleri sosyologlardan, hukukçulardan ve hâkimlerden farklı bir şekilde ele alır....
Kur’an-ı Anlama ve Yaşama-2
Bize göre Allah sadece yukardadır..Ve dünya işlerine karışmamalıdır..O'nun işi sadece yağmur yağdırmak, kar yağdırmak ya da bunun gibi tabiat olaylarını ayarlamaktır… Haydin yağmur duasına, haydin kar duasına çıkalım… Hani...
Kur’an-ı Anlama ve Yaşama-1
Değerli Okurlarımla paylaşmak amacı ile yaklaşık, yirmi hafta sürecek bir yazı dizime başlamadan önce bütün kardeşlerimden dua beklediğimin itirafı ile sözlerime başlamak isterim. Rabbimiz biz kulların dualarını birbirimize olan samimiyetimize,...
Miraç Mucizesi, ''İsra ve...
Değerli Dostlar, Yüce Yaradınımızın yaratmış olduğu biz kullara rahmetinin bolca tecelli ettiği bağışlanmak için tövbede bulunanlar için tövbe kapılarının açıldığı dualara icabet edildiği yeni bir kandil gecesine bu Salıyı Çarşambaya...
Regaib Kandili
Regaip, bir işe rağbet etmek, arzulamak, hayra yönelmek anlamına gelir. Allah bu vb gecelerle bizi kendi rahmetine, affına ve lütfuna yöneltmek istiyor. Recep ayının ilk Cuma gecesi, yani bu gece Regaip kandilidir. Bu gece Peygamberimizin ana rahmine...
Bireysel ve Sosyal Sorumluluklarımız
Sorumluluk; bir insanın görevlerini yerine getirip getirmediği, iman, amel, fiil, söz ve davranışlarının doğru olup olmadığı konusunda hesaba çekilmesi demektir. Kişinin kendi istek ve iradesi ile yaptığı ve yüklendiği işlerin hesabını...
Tövbe Ve İstğraf
Dünyaya bir imtihan için gönderilen insan, çoğu zaman ilahi emir ve yasakları çiğneyip, günah bataklığının içene yuvarlanıyor. Eğer insan düştüğü bu bataklıktan kurtulma çareleri aramaz ve günah üstüne günah işlemeye devam ederse,...
Zararlı Alışkanlıklar
Sarhoş eden, uyuşturan nesneleri içmek, vücuda almak dinimizce haram, geleneğimizce de ayıptır. Bizim çocukluğumuzda içkiye alışmış ciddi insanlar gizlice içerler, sarhoş olduklarını belli etmemek için de gayret sarf ederlerdi. Uyuşturucu...
Nureddin Mahmud b. Zengî’nin...
Toplumsal yaşamımız da, geçmişe iz bırakmış şahsiyetler hakkında efsane kabilinden anlatımlar olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Bu şahıslar hakkında anlatılanları iki kısımda değerlendirebiliriz. Birincisi, yaşadıkları gerçek...
Gençlik
İnsan hayatının ergenlik ile orta yaş arasındaki dönemine 'gençlik”, hayatlarının bu döneminde bulunanlara da 'genç” denildiği herkesin malumudur.Gençlik, Yüce Allah'ın kullarına bahşettiği ömrün en önemli çağlarından...
Sabır - 3
Ebu Musa anlatıyor: Peygamberimiz buyurdu ki: 'Işittiği şeyin verdiği eziyete Aziz ve Celil olan Allah'tan daha sabırlı kimse yoktur. Çünkü O'na şirk koşulur, çocuğu var denilir, ama O yine de onlara afiyet ve rızık vermeye...
Sabır - 2
Bizim için mutlaka hayırlı olduğuna inandığımız sabır, bütün peygamberlerin ortak sıfatıdır. Allahın dinini tebliğ ederken hepsi çeşitli sıkıntılara uğramış, kendilerine eziyet edilmiş, yurtlarından çıkarılmış. Hükümdarlar...
Sabır - 1
Acıya katlanma, sıkıntı ve meşakkatlere karşı soğukkanlılıkla mukavemet etme, aklın ve dinin gösterdiği yolda sebat etme. Sabır ruhun bir melekesidir, güzel bir huydur. Tahammülü zor ve nefse ağır gelen şeylere katlanmak ancak sabır ile...
Gençlik
İnsan hayatının ergenlik ile orta yaş arasındaki dönemine 'gençlik”, hayatlarının bu döneminde bulunanlara da 'genç” denildiği herkesin malumudur. Gençlik, Yüce Allah'ın kullarına bahşettiği ömrün en önemli çağlarından...
Ekonomi ve İslam
Yüce Dinimiz İslam'ın bir hukuki yönü bulunduğu gibi, elbette ki ekonomik yönü de bulunmaktadır. İslam Dinimiz, ticareti serbest kılmış, faizi yasaklayarak, vergi ve zekât esasları uygulanır diyen hükümler manzumesini insanlığa sunmuştur....
Adanmışlık
Sevgili Dostlar Geçenlerde bir vesile ile çok sevgi ve saygı duyduğum, Necati Albayım ile sohbet ederken sohbetimiz çok hoşuma giden bir konuya gitti. 'Hocam, görev gereği bir yıl Amerika da kaldım. Orada kaldığım sürece, oranın insanının...
Çocuklarımıza aşılamamız gereken mahremiyet
Yüce İslam Dinimiz, mahremiyete, yani kişiler arası bedensel sınırların muhafaza edilmesine çok büyük önem verir. Ev içindeki mahremiyet konusunda dahi bir takım prensipler koyan dinimiz, Müslüman'ın aile hayatını tam bir emniyet altına...
Düşünememek Bir Hastalık mı?
Gerçekten düşünememe denen bir hastalığı var bilhassa bu Müslüman ülkelere has bir hastalık. Takım tutar gibi, yense de, yenilse de, hep savunan. Hatayı asla ona yakıştıramayan bir hastalık. Kendi partisi, kendi cemaati, kendi mezhebi, kendi...
IŞİD Ne İstiyor? (2)
IŞİD küresel cihadın bir parçası ve kontrol altına alınabilecek bir topluluk veya da güç değil. Belli bir inanca ve ideolojiye bağlı olması ve bu inanışların değişebilir olmaması nedeni ile çizdiği çizgi ve belirlediği hedefi çok...
IŞİD Ne İstiyor? (1)
Yıllar geçince, her ülkenin kendine özgü bir idare şekli olduğu, dengenin ve istikrarın da bu idare şekliyle sağlandığı, her hangi bir sebeple ve özellikle dışarıdan müdahaleyle değiştirilmeye kalkıldığında taşların yerinden oynadığı...
Gençliğimiz Nereye Gidiyor? (5)
Sevgili Peygamberimizden bir kıssa dinleyelim. Efendimiz şöyle anlatıyor. Bu ne güzel müjdedir. Rabbim bize de nasip eylesin. 'Adamın biri, bir başka köydeki (din) kardeşini ziyâret etmek için yola çıktı. Allah Teâlâ, adamı gözetlemek...
Gençliğimiz Nereye Gidiyor? (4)
Bu hususu şöyle bir benzetmeyle aktaralım. Ahlakı güzel olan bir topluluk gül bahçesine benzer. Oraya girenlere hep gül kokusu gelir. Ahlakı kötü olan topluluklar ise içerisinde pis kokuların bulunduğu bir çukura benzer. Oraya girenler iyi...
Gençliğimiz Nereye Gidiyor? (3)
Aman Rabbim! Bizi böyle olanlardan eyleme. Aman Rabbim! Gençlerimizi, çocuklarımız neslimizi bu durumdan uzak eyle. Aman Rabbim! Aman Rabbim! Lütfen bu öğütleri dinleyelim. Dinlemekle kalmayalım belleğimize kaydedelim. Bununla da kalmayalım, toplumda...
Gençliğimiz Nereye Gidiyor? (2)
Çok kıymetli genç arkadaşlarımız. İnsanı en çok aldatmaya götüren ve bu hususlarda devamlı vesvese veren Şeytan bile Cehennem yolunda hiç kimseyi tanımamaktadır. Biz 'Ey Rabbimiz! Bizi bu aldattı bizde buna aldandık” desek bile bu...
Gençliğimiz Nereye Gidiyor? (1)
Evet, geleceğimiz olan gençlere çok önemli olan bir takım telkinlerde buluna bilme adına bu yazı dizimizi takibini istirhamımla başlamak isterim. Arkadaş için çiğ tavuk eti yenirmiş. Evet dünyalık anlamda insan sevdiği ve dost olarak gördüğü...
Deve Muhabbeti
Yıllar yılı bizleri bazı süslü kelamlarla oyalayanlara bir hikâyem var. Yıllarca bizi tarihimize düşman edenlere bir hikâyem var. Yıllarca bir Türk Dünya'ya bedeldir sözü ile avutanlara bir hikâyem var. Bilhassa bu söz(Bir Türk Dünyaya...
Regaip kandili ve Düşündürdükleri
Regaip kandili, dini literatürümüz de "üç aylar" olarak bilinen rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan feyizli bir maneviyat mevsimine girdiğimizin habercisidir. Regaib elde edilmesi arzu edilen değerler demektir. Bu mübarek gece de Yüce Allah...
Arkadaşlık - 4
Allah ve Resulünün razı olduğu bir arkadaşlığı gerçekleştirenler ne güzel bir hayat tarzı benimsemektedirler. Böyle olan insanlar uzakta olsalar bile birbirleri için dua ederler, birbirleri adına hep hayır isterler. Kavuşmak için, birbirini...
Arkadaşlık - 3
Lütfen bu öğütleri dinleyelim. Dinlemekle kalmayalım belleğimize kaydedelim. Bununla da kalmayalım, toplumda tanıdığımız böyle kimselere ulaşalım. Gönül kırmadan, incitmeden, nazik bir şekilde, asla kötü bir söz veya fiile girişmeden...
Arkadaşlık - 2
Çok kıymetli genç arkadaşlarımız. İnsanı en çok aldatmaya götüren ve bu hususlarda devamlı vesvese veren Şeytan bile Cehennem yolunda hiç kimseyi tanımamaktadır. Biz 'Ey Rabbimiz! Bizi bu aldattı bizde buna aldandık” desek bile bu...
Arkadaşlık - 1
Arkadaş için çiğ tavuk eti yenirmiş. Evet, dünyalık anlamda insan sevdiği ve dost olarak gördüğü arkadaşı için çiğ tavuk etini yiyebilir. Ancak Ahiret yurdu için durum böyle değildir. Böyle olmamalıdır. Bugün arkadaşımız gücenmesin...
Taassubçuluk
Peygamberimiz (s.a.a) şöyle buyurmuştur: 'Kalbinde hardal tanesi kadar taassup olan kişiyi Allah kıyamet günü cahiliye Araplarıyla birlikte haşredecektir.” Bir diğer hadisinde de şöyle buyurmuştur: 'Asabiyete çağıran bizden değil,...
İftira
Değerli Kardeşlerim, malum bazen zor devrelerden ve bazen de zor olmayan zamanlardan geçerken bazı şeyleri kendimize helal varken illada haram yaparız. İşte harama ve haramlara düşmeme adına bu yazımı kaleme alıyorum. SAMİMİYETLE OKUMANIZI...
Kaza ve Kader
Amentü'nün altıncı esası, Kadere, yani hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmaktır. Her şeyi yaratan Allah'tır. İyiliği ve kötülüğü yaratan O'dur. Fakat asla kullarının kötülük işlemelerini istemez. Onlara daima...
Miras mı, Hediye mi?
Babam bana malının bir kısmını bağışlamıştı. Annem Amrâ Bint Ravâha (r.a.);'-Rasulallah (s.a.v.) buna şahidlik etmedikçe razı olmam,” dedi. Babam Allah Resulü nün yanına geldi. Onun bana verilene şahidlik etmesini istiyordu. Rasulallah...
Kutlu Doğum Haftası
Kutlu Doğum Haftası, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in doğum gününü kutlamak amacıyla her yıl 14-20 Nisan arasında kutlanır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) anmak için, her yıl Nisan ayında organize edilen, Peygamberimizin dünyayı...
Güzel Muamele
Hz. Musa (A.S)'a Allah nerede? Diye sordular. Hz. Musa: 'Allah'ım! Seni nerede arayayım?” Rabbimiz. 'Beni gönüllerde ara.” Buyurdular. İşte zamana ve mekâna sığmayan Allah anacak mü'minin kalbine sığar. Allah'ın...
Emri İlahi
Allah'ın Rasulü; 'İki günü müsavi geçen aldanmıştır, ziyandadır.” Buyurmaktadır. Bilhassa Peygamberimiz 'Çalışmayıp tembel, tembel duranlara selam dahi vermemiş, bu hallerini tasvip etmeyerek, tembellikten Allah'a sığınmıştır.”...
Nimetler Var İken İyi...
Değerli Dostlar, Uzun bir zamandan beri sizlerle buluşamamanın sıkıntısı yaşamaktayım. Hani derler vaktim yok, fırsat bulamıyorum. Öyle bir durumla başbaşaydım. İslam Tarihinden Fırat Üniversitesinden Yüksek Lisansa başladım. Birinci...
Kaza Namazı Konusundaki Bazı...
İster mazeret sebebiyle, ister mazeretsiz olarak, vakit içinde eda edilmemiş olan farz ve vacip namazlar….. En kısa zamanda kaza ederek borçlar ödenir. Kaza kılmak amacı olsa dahi 5 vakit namazın sünnetini terk etmezler. Bunun dışında kaza...
Kaza Namazı Konusundaki Bazı...
 İster mazeret sebebiyle,   ister mazeretsiz olarak, vakit içinde eda edilmemiş olan farz ve vacip  namazlar….. En kısa zamanda kaza ederek borçlar ödenir.  Kaza kılmak amacı olsa dahi 5 vakit namazın sünnetini terk etmezler....
Camiler ve Din Görevlileri...
Özellikle Malatya İlimizin bir camisinde (Orduzu Kireç Ocağı Camii) görev yapan bir kardeşiniz olarak böyle bir haftamızda bu haftamızın anlam ve önemini burada dile getirme adına Malatya'mız başta olmak üzere bütün Müslümanlarımızın,...
Malatya’da Sokak Çeşmeleri Nereye...
Adamın biri çok zengin imiş. Kendi kendine bir hayır yapam diye düşünürken, atıyla bir yoldan geçerken tam o esnada çok susamış bir haldeyken tamam buldum, en iyisi bir çeşme yapam diye düşünmüş. Tam o esnada yola uzak bir yerde bir su...
Eğitim Ve Öğretime Başlarken
Uzun sayılacak bir yaz tatilinin ardından öğrenciler ve öğretmenler yeni eğitim ve öğretim yılına başlıyorlar. Rabbimiz hayırlı ve uğurlu eylesin. Yeni ders yılımız milletimizin geleceğini aydınlık etme adına atılan ve atılması gerekenlerin...
Adab-ı Muaşeret Kaideleri
Kâinattaki bütün varlıkların içinde en kıymetli ve en sevimlisi insandır. İnsanın yüce vasıflarla yaratılmış olması, akıl ve konuşma nimetine sahip bulunması onun kıymetini artırmaktadır. İslam dininin amacı, insanı hem bu dünyada,...
İslam’da Aile Huzurunu Temin...
Aile toplumun temelidir. Bu temel ne kadar sağlam, ne kadar güzel olursa, toplumda o kadar sağlam ve o kadar güzel olur. Toplum bir bina, aileler ise bu binanın malzemeleridir. Sağlam bir bina, sağlam olan malzemelerden meydana geldiği gibi, sağlam...
İslam’da Aile Huzurunu Temin...
Toplumun temel taşı ‘”aile''dir. Toplumun huzuru, düzeni; onu meydana getiren ailenin huzurlu, düzenli oluşuyla sağlanır. Aile düzeni, toplumun aynasıdır. Her insan doğumuyla ölümü arasında değişmeyen tek kimliği ve adresi...
Kadir Gecesi
Değerli Okur Kardeşlerim, bu salıyı çarşambaya bağlayan gecemiz, hayatımızın dönüm noktası olacak, bir geceyle karşı karşıyayız. Rabbbimiz istifade edenlerden eyleye! Rabbimiz bizlere Kadir Gecesi gibi bir geceyi ihsan etmesinden dolayı...
Oruç İbadetinin Hayatımızdaki Yeri
Cenab-ı Allah, insanlara manasız ve faydasız hiçbir teklifte bulunmamış ve emretmemiştir. O'nun emir ve yasaklarında pek çok hikmetler vardır. İslam'ın her emrinde olduğu gibi, oruç ibadetinde de ahlâki, içtimai, ruhi ve sıhhi birçok...
Berat Kandili Ve Kurtuluşa...
İçinde bulunduğumuz ay, mübarek Şaban ayıdır. Bu ayın 15. gecesi yani önümüzdeki Çarşambayı (04.07.2012) Perşembeye (05.07.2012) bağlayan gece mübarek Berat Gecesidir. Yaratan ve yaşatan yüce Mevla'mız bizlerin işlediğimiz günahlarımızın...
Miraç Kandili Ve Namaz
Önümüzdeki Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece mübarek Miraç Kandilidir. Miraç Kandili, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimizin, gecenin bir anında Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i...
Tercihinizi İyi Yapınız
'Aslında İnsan fıtratında acelecilik vardır. (İnsan pek acelecidir.) (İsra, 11) İnsan aceleci (bir tabiatta) yaratıldı. (Enbiya, 37) Bu kadar aceleci olan insan, konu ahiret olunca bir o kadar da aceleci değil tam tersine ertelemeci oluvermektedir....
Üç Ayların Manevi İklimi...
Rabbimize hamt ve senalar olsun ki, bir ibadetler mevsimine girme arefesindeyiz. 22 Mayıs 2012 Salı günü Üç aylara giriyoruz. Salı günü Recebin birinci günü olması hasebiyle hayatın gözden geçirildiği, akli selim düşünmek suretiyle ömür...
Dindarlığın Neresindeyiz?
Yüce Dinimiz İslam'ın, Kur'an ve Sünnet ahlakı, mal-mülk ve servetle, makam-mevki ve güçle övünmeyi yasakladığı gibi sayısal çoklukla övünmeyi de yasaklamıştır. Övünülecek olan ‘‘kelle sayısı'' değil, vasıflı,...
Hz. Peygamber Döneminde Kardeşlik...
İslam'da kardeşlik denince elbette ilk akla gelen Ensar ve Muhacir kardeşliğidir Bu kardeşlik bilinmeden, anlaşılmadan gerçek kardeşliği kavramamız zor olacaktır. Allah rızası için Mekke'de,her şeyini bırakıp Medine'ye hicret...
İslam Kardeşliğinin Ahlaki Temelleri
İslâm dininde kardeşlik, bütünüyle akide temeline dayanmaktadır. Allah (c.c), Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır "Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup-düzeltin ve Allah'tan korkup sakının,...
İslam’da Merhamet
Merhamet etmek; acımak, şefkat göstermek demektir. Yüce Allah, kelamına rahmetine vurgu yaparak başlıyor. Besmele ile başlayan Fatiha suresinde iki kez Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerine yer veriliyor. Kuran'ın bir ismi de rahmettir....
Neleri nasıl bir niyetle...
 Soru: Dualarımızda yanlış ve noksanlar mı var acaba, diye şüpheye düşüyorum. İsteklerimiz gerçekleşmeyince kabul olmayan dualar yaptığımızı sanıyorum. Bilgi verebilir misiniz dua yapma konusunda? Neleri nasıl bir niyetle okuyarak...
Sahi, zühd nedir bilir...
Zühd, Ahireti unutup, dünyaya esir olmamak, nefsin arzu ve isteklerini denetim altına almak, lüks ve savurganlıktan kaçınıp, sahip olduğu maddi ve manevi değerleri Allah yolunda, Allah rızası için kullanmaktır. Hz. Peygamber zühdü şöyle...
Diş doldurtmak veya kaplatmak...
           Tedavi amacıyla diş doldurmak veya kaplatmak caiz olup abdest ve guslün sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak çıkarılıp takılabilen/sabit olmayan dişlerin gusül abdesti esnasında ağzı yıkarken (mazmaza)...
İsraf
Sosyal ve ekonomik hayatı etkileyen, geçim konusunda en büyük müşkülatı çıkaran hastalıkların başında israf hastalığı gelir. İsraf çoğaldığı zaman; yuvada, beldede, memlekette çok yakın zamanda fakirlik baş gösterir. İsraf: Hayırlı...
Yeni Ehliyet Alacak Kardeşlerimize...
Değerli Kardeşim, Öncelikle sizi'Sürücü Belgesi”almak için karar vermenizden dolayı tebrik eder, Sürücü Belgenizi, en kısa zaman zarfında hak ederek, almanız için Yüce Rabbimizden sizin adına dua ediyorum. Ancak size ve bütün sürücü...
Ahirini Düşünenlere Bir Demet...
Yaşadığımız dünyamıza ve yaşamımız akabinde ki hayatımızı düşünme adına, bu yazımızı kaleme alıyoruz. Ahirini düşünen adam boyutundan hayatımızı ve durumumuzu resmeden Ahir zaman hadislerinden bir demet sunuyorum. Sunduğumuz bu...
banner737