Prof. Dr. Cengiz YAKINCI
Prof. Dr. Cengiz YAKINCI
1955 yılında İzmir’de doğdu. İlkokulu Diyarbakır Mehmetçik ilkokulunda, orta öğrenimini TED Ankara Koleji’nde bitirdi. Ankara Tıp Fakültesi’nden 1979 yılında mezun olduktan sonra 1983 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Biga Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini yaptıktan sonra 1990 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi. Çocuk Nörolojisi alanında ABD’de Texas Childrens Hospital ve Hacettepe Pediatrik Nöroloji Ünitelerinde çalışmalarda bulundu. 1994 yılında doçent, 2000 yılında profesör oldu. Halen İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde görev yapmakta olup, evli ve iki çocuk babasıdır. Web of Science (Fen Bilimleri Atıf indeksi) tarafından taranan dergilerde 60 adet yayını vardır. Tıp dili ile ilgili çalışmaları: 2003 Ocak ayından beri her ay düzenli olarak çıkan Sendrom Dergisi Tıp Terimleri Sözlüğü editörlüğünü yapmaktadır. Bu bağlamda 41 farklı Tıp Dalında Sözlük çıkarıldı. 2006 yılında başlayan Sendrom Dergisi Eczacılık Terimleri Sözlüğü editörlüğünü yapmaktadır. Bu bağlamda 4 farklı Eczacılık Dalında Sözlük çıkarıldı. www.tipterimleri.com ağ sayfasında Sendrom Dergisinde çıkan Tıp ve Eczacılık Terimleri Sözlüklerinin yayınlamaktadır. Bu ağ sayfası Altın Örümcek 2005 yılı bilim dalı üçüncülük ödülü ve Altın Örümcek 2006 yılı bilim dalı ikincilik ödülü almıştır. Türk Dil Kurumu Tıp Terimleri Sözlüğü Çalışma grubu başkanıdır. Türk Dil Kurumu Eczacılık Terimleri Sözlüğü Çalışma grubu üyesidir. Türk Dil Kurumu Hemşirelik Terimleri Sözlüğü Çalışma grubu üyesidir.
Sıfır Hastane Enfeksiyonu
Enfeksiyon hastalıkları, mikroplara bağlı gelişen hastalıklardır. Bu enfeksiyonlar hasta, hastaneye yattıktan 48-72 saat sonra gelişirse hastane enfeksiyonu adını alır. Ağır hastaların yattığı ve daha çok girişimin olduğu yoğun bakım...
Gençlik Merkezleri
Dünya Sağlık Örgütü, hayatın 10–24 yaş arasındaki sürecini gençlik dönemi olarak adlandırmaktadır. Türkçemizde bu yaş grubu içerisinde yer alan bireyleri tanımlarken 'genç” yerine kullandığımız çok daha güzel bir sözcük...
Okul-Dershane Entegrasyonu
Her yeni gün yeni bir gündeme uyanıyoruz. Gündem o kadar hızlı değişiyor ki bir gündemi sindiremeden diğerinin hazmına başlıyoruz. Hazım çok da kolay olmuyor; mide rahatsızlıkları, sindirilemeyen gündemlerin yarattığı obezite durumları...
Yarışma Haberleri
Serüven devam ediyor… Hastalıkları hikâyeler yoluyla anlatıp zorlanmadan ve hissettirmeden hem hastalıkları öğretmek hem de sağlık bilinci oluşturmak gayesi ile uzun bir süredir hastalıkları konu alan öykü yarışmaları düzenliyoruz....
Lisans öğrenimi ve lise...
Öğrenim hayatları boyunca çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşadığı temel problemlerden biri, öğrenimlerinin her kademesinde farklı adlarla kendilerine öğretilen sözcükler ve bu sözcüklere karşılık olarak zihinlerinde resmedilen kavramlar...
Sağlık Programcılığı ve Haberciliği
Televizyonları izleyip gazeteleri okuyarak bir ülkenin sağlık sorunları öğrenilebilir mi? Tabii ki öğrenilemez. Sağlık konusu ile o veya bu şekilde ilgilenen herkesçe sorunun cevabı oldukça açık; ancak toplumdaki genel duruma bakıldığında...
Değişim ama nasıl?
Dünyada durağan hiçbir şey yoktur. Her şey hızlı bir değişim ve dönüşüm içerisindedir. Değişim kaçınılmazıdır ancak değişim sonucunda gelişimin olması ince bir denge ile sağlanabilir. Örneğin vücudumuzda ince bağırsaklarımızı...
Karaciğer nakli bekleyen çocuk...
Hepatit A, çocuklarda en sık görülen sarılık türü. Hastalık etkeni bazen karaciğer yetmezliğine kadar gidebilen tehlikeli bir durum olarak çıkıyor karşımıza. Bir virüs hastalığı olan Hepatit A'nın özgün bir tedavisi bulunmamakla...
Hareket Sırasında Gelen Göğüs...
Bazen durmak gerekir, yola devam etmek her zaman zirveye ulaştıramayabilir. Yazıma başlarken seçtiğim bu cümle, yazının içeriğinde kişisel gelişim temalı bir metin sinyallerini vermiş olabilir sizlere. Cümlede bir mecaz yok, bütün kelimeler...
Çıktıya odaklanma
Bir zamanlar üniversite ne kadar çok yayın yaparsan o kadar değerli denildi. Daha sonra bu yayınların diğer bilim adamları tarafından ne kadar beğenildiği ve kullanıldığının göstergesi olan, ne kadar atıf aldığı değerli denildi. Diğer...
Vatan Sevgisi
Adın geçince mangalda kül bırakmayacak kadar çok sevdiğimizi söyledik seni. Sesimiz ne kadar gür çıkarsa, adını haykırıp sokaklara ne kadar çok dökülürsek seni o kadar çok sevdiğimizi ispatlarız sandık. Her birimiz ayrı sevgi tanımları...
Sulama Havuzlarını Yıkmak
'Sulama havuzumu yıktım doktor bey!” Tarım amaçlı sulama havuzundan canı yanmış bir babanın feryadıydı bu cümle. Küçücük yavrusunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan çaresiz bir babanın feryadı… Sağlıklı bir çocuğun...
El Yıkama Eğitimi Ama...
Hastaneler en güçlü mikroorganizmaların bulunduğu yerlerdir. Zaten bu nedenle hastaneden kapılan mikroplarla meydana gelen hastane enfeksiyonları öldürücü olabilmekte, en iyi ihtimalle bu enfeksiyonlara maruz kalan insanlarda sakatlıklar oluşmaktadır....
Sağlığın Geliştirilmesi ve Yarışmalar
Hayat bizlere verilen en değerli armağandır. Hayatın kaliteli bir şekilde devam ettirilebilmesi kişinin ve toplumun sağlıklı olabilmesi ile mümkündür. Sağlık bu kadar önemliyken ona tek yönlü bir bakış açısı ile yaklaşmak doğru olmayacaktır....
Rehabilitasyon merkezi mi, bağımlılık...
İnönü Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu öğrencilerinin Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Esgin danışmanlığında gerçekleştirdiği 'Malatya'da Kahvehane Kültürü ve Sosyolojik Yansımaları” başlıklı araştırmada...
Sağlıkçıların yüzde doksan üçü...
Sağlık okuryazarlığı kavramı, sağlık alanında çalışan kişiler dışında kalan diğer insanların, sağlık bilgisine erişme, bu bilgiyi kullanabilme, sağlık hizmetlerinden etkin yararlanma, sağlıkla ilgili kararlara katılabilme ve bu birikimlerini...
O’nun Şefkati
İslam literatüründe hadis, Hz. Peygamber'in söz, davranış ve hareket tarzı için kullanılan bir terimdir. İslam inancının ve ibadetlerinin sağlıklı yaşatılmasında ve esas anlamlarıyla korunabilmesinde önemli belgeler olma niteliği...
Kur’an’da Sözün Demi
Kur'an, bilgilerini kullanmayanlar için şöyle diyor: 'Bildiği hâlde uygulamaya geçmeyen kişiler, sırtında kitap yüklü eşeklere benzerler.” Bilgiler kullanıldığı zaman, diğer bir deyişle hayatın içine alındıkları zaman görevlerini...
Malatya ve Elazığ İki...
Malatya ve Elazığ, aralarında 100 kilometre mesafe olan iki ilimizdir. Bu mesafe aslında İstanbul'da uzak iki semt arasındaki mesafeye eş değer bir uzaklıktır. Başka bir deyişle Malatya ile Elazığ bir ilin uzak iki semti gibi düşünülebilir....
Pratik Düşünmenin Dayanılmaz Hafifliği
Hayatı hızlı yaşamak zorunda olduğumuz günümüz şartlarında gelişen ve değişen yaşam standartlarına, teknolojik imkânlara, kolay ulaşılabilirliliğe rağmen hâlâ çözmede yavaş davrandığımız, pratik hareket edemediğimiz, işleri...
Sağlık İletişimi Anabilim Dalı...
Hizmet sektöründe doğrudan doğruya insanlarla ilişki kurmak zorunda kalan meslek grubu mensupları için doğru iletişim, çalışan ve hizmet alanlar arasında oluşabilecek olası sorunları ortadan kaldırmada en etkili yöntemdir. Eğitim, bankacılık,...
Hastalık Hikâyem
Bezmiâlem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hastalık hikâyelerini konu alan "Hastalık Hikâyem" adlı bir öykü yarışması açtı. Yarışmaya her meslekten ve her yaştan kişiler başvurabilmekte. Yarışmaya hikâye göndermek isteyen...
Sağlık Bilgisi Öğretmenliği Şart
Sağlık en değerli varlığımız mı? Bu soruya 'hayır” cevabını veriyorsanız yazımı okumanıza gerek yok. Sorunun cevabına 'evet” diyorsanız yazıyı okumaya devam edebilirsiniz. Hemen hemen herkesin sağlığın önemi konusunda...
ABC’den Önce Hayat Eğitimi
Okul öncesi ve ilkokul döneminde çocuklarımıza eğitim verirken önceliklerimiz neler olmalıdır? Öğretilecek çok şey var ancak bu sorunun cevabı sanıldığının aksine çok kolay; çocuk okuma öğrenmeden önce hayatı öğrenmelidir. Çocuğu...
Neden Tıp Fakültelerinde Tıbbi...
Hekimlik pratiğinde sıklıkla anlatılan bir örnek vardır. Hekim kolunu tutar ve 'O kadar anatomi okuduk ama kala kala akılda bir femur (uyluk kemiği) kaldı” der. Her ne kadar bu sözün mübalağa boyutu fazla olup espritüel tarafı ağır...
Kavram Anlamlarına Geniş Bakabilmek
Büyük Mutasavvıf Mevlana 'Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.” der. Bu sözle içinizdeki düşünceler ile dışa aktardığınız söylemleriniz ve uygulamalarınız aynı olsun, tutarlı olsun mesajını verir. Mevlana'nın...
Sağlık Şehidi
Görevini icra ederken vefat eden doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve diğer sağlık personelinin ölüm haberlerini gazetelerden daha sık okumaya, televizyonlardan daha sık izlemeye başlar olduk. En son duyduğumuz haber, hepimizin yüreğini burktu....
Sinema Okuryazarlığı…
Sizleri bu haftaki konuğum İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Banu Ayten Akın'ın yazısıyla baş başa bırakıyorum. Keyifli okumalar. Alabildiğine karanlık bir salonda, devasa bir beyaz perdede yansıyan...
Çocuk, çocuğa emanet edilir...
Bundan yaklaşık üç yıl önce bir gazete haberinde bir annenin üç aylık kızını, üç yaşındaki büyük (!) kızına emanet ederek evden çıktığını, muhtemelen elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında, iki çocuğunda...
Hastalık Hikâyesi Yarışmaları
'Evren atomlardan değil, hikâyelerden meydana gelmiştir.” diyen M. Rukeyser, bu sözüyle hikâyenin müthiş gücüne dikkat çekmektedir. 'Hastalarımız bizlere kitaplarımızdan daha çok şey öğretir.” diyen Doktor Latham ise tıp...
Haydi biraz oynayalım
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi 'Haydi biraz oynayalım” adıyla eğitici oyuncak tasarım yarışması düzenliyor. Yarışmanın amacı şöyle özetleniyor:Bu yarışmada amaç, çocuk gelişimine etkisi olan eğitici oyuncakların tasarlanmasına;...
Bitkisel zayıflama ürünlerinin kullanımı...
Bu haftaki konuğum İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Şahin. Sizleri onun yazısıyla baş başa bırakıyorum. Keyifli okumalar. Son yıllarda internet üzerinden satılan bitkisel zayıflama...
Ulaşım Enstitülerine ihtiyaç var...
Bu haftaki konuğum İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Gülpınar Akbulut. Sizleri onun ülkemiz için ilk kez önerilen 'ulaşım enstitüleri” yazısıyla baş başa bırakıyorum. Keyifli okumalar. 21. yüzyılda ulaşımla...
Taşıyıcı anne sütanne gibi...
Taşıyıcı anne konusunda Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesörü Dr. Önder Çelik ile yaptığım sohbette şunları konuştuk: Bir kadın düşünelim, evli ancak doğuştan rahmi yok, fakat yumurtalıkları sağlam. Bu kadın çocuk sahibi olmak...
Her hastalık Bir Hikâyedir...
Kitabın ön sözünde şöyle deniliyor: 'Hastalıkları hikâye şeklinde anlatma fikriyle gelişen bu yarışma, bizlere çok şey kazandırdı. Bu fikrin çığ gibi büyüyerek gelişmesi; hem sağlık çalışanlarına hem de sağlık dışında...
Kişilik bozukluklarını önceden tanımalı...
Yirmi altı yaşındaki bir hekimi, 85 yaşındaki dedesinin ameliyatıyla ilgili olayları bahane ederek sırtından üç kez bıçaklamak normal bir kişinin yapacağı bir davranış mıdır? Eşini yolun ortasında kendinden ayrıldığı için kırk...
Kariyer DNA’sı
Bu haftaki konuğum İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında öğretim görevlisi Abdullah Atlı. Keyifli okumalar. Bireyin meslek seçimi serüveni onun yaşamının tüm boyutlarını etkileyen bir...
Trafik Mühendisi Şart
2012 yılı rakamlarına göre Türkiye'de 15 milyon araç bulunmakta olup, Karayolları Genel Müdürlüğü ağında toplam 64.865 km karayolu ağı bulunmaktadır. Dünyadaki trafik kaza istatistikleri incelendiğinde ülkelerin trafik kazalarındaki...
Elektrikli Tekerlekli Sandalye Kullanımının...
Bu haftaki konuğum, ülkemizin ilk ve tek ‘Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi' bölümü olan İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulundan Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Aksay. Sizleri onun yazısıyla baş başa bırakıyorum. Keyifli...
Kıyamet koparken elinizdeki fidanı...
Aydemir Yalman, Sendrom Tıp Dergisi'ni kurmuş ve 20 yıl boyunca editörlüğünü yapmış bir tıp doktorudur. Son dokuz yıl içinde gerek Sözlük Dergisi, gerekse www.tipterimleri.com ağ sayfası ve gerekse de Türk Dil Kurumu Tıp Terimleri...
Kayısının sahibi kim?
Bu haftaki konuğum İnönü Üniversitesi Kayısı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. B. Murat Asma. Sizleri onun yazısıyla baş başa bırakacağım. Keyifli okumalar... Malatya dünya kuru kayısı üretiminin %60-80'ini ve dünya...
Kişisel gelişim kitaplarının zararları
Kişisel gelişim kitaplarının piyasada satılan kitaplar içinde pazar payı %20'ye ulaştı. Diğer bir deyişle, satılan her beş kitaptan biri kişisel gelişim kitabıdır. Neden insanlar bu kitaplara bu kadar talep gösteriyor? Bunun nedeni;...
Yetişkinler D vitamini kullansın...
Bu haftaki konuğum İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Şahin. Artık bir hormon olarak kabul edilen D vitaminin inanılmaz etkileri anlatan yazısıyla sizleri baş başa bırakıyorum....
Yarışmanın öğrettikleri
Hastalıkları hikâye formatında yazarak akılda kalıcılığı ve keyifli öğrenimi sağlama, ayrıca değer öğrenimine katkı sağlaması amacıyla yapılan 'Her hastalık bir hikâyedir” yarışmasının katılım süresi 1 Şubat'ta...
Kayıtsız Kişiye Kayıtsız Kalınır!!!
Bu haftaki konuğum Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. G. Nural Bekiroğlu'nun yazısıyla sizi baş başa bırakıyorum. Keyifli okumalar. İstatistik kökenli biri olarak, verilerin nerelerden elde edilebileceği konulu biyoistatistik...
Toplantı yapalım mı?
Toplantılar çalışma hayatının önemli bir parçasıdır, üst yöneticiler günün neredeyse tamamını toplantılarda geçirmektedir. TBMM'deki toplantıları TV'den canlı yayında hepimiz izliyoruz. Bu kadar vaktimizi alan toplantılar...
Çam ağacı kışın, kayısı...
Bu kış ülkemizin birçok yerine kar yağdı. Karın yağdığı bölgelerde çam ağaçları çok güzel manzaralar oluşturdu. Karın yolları kapatması, çığ düşmesi, yollarda kaymalara yol açması gibi felaketlere neden olması yanında muhteşem...
Depremin yararları
Milli bir sorunumuz olan depremin ülkemize bir faydası var mı? Hiç bu soruyu düşündünüz mü? Hep bir kâbus olarak düşündüğümüz depremin yararlı yönü olamaz mı? İşte bu soruyu Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal'a sordum....
Hasta okulu
Bademcik iltihabı olduğumuzu düşünelim. Doktora gittik, ilaç verdi ve hastalığımız kısa sürede düzeldi. Akut (iveğen) hastalıklar genellikle kısa süreli tedavilerle düzelmektedir. Diğer taraftan astım, şeker hastalığı, yüksek tansiyon...
Anne sütünde cinsiyet ayrımcılığı
Bugün eczacılık fakültesi dördüncü sınıf öğrencisinin yazılı sınavda 'başarılı emzirmenin temel kuralları nedir?” sorusuna verdiği cevap şöyle idi: 'Kız çocuklarının bir buçuk yaşına, erkek çocukların iki yaşına...
Hikayenizi yazmazsanız...
Milyonlarca bilgiye kolayca ulaşılabildiğimiz bu çağda, bilgi güvenliği öne çıkmaktadır. Genellikle üniversite öğretim üyeleri çalıştıkları alanlarda en güvenilir bilgiye sahip olan kişilerdir. Örneğin bir tıp fakültesi öğretim...
Koridor hastalığı aşısını yaptırdınız...
Suçiçeği hastalığı en hızlı yayılan enfeksiyon hastalığıdır. Hastanın odasına girmeden daha koridorda iken bile solunum yoluyla bulaştığı için bu adla anılır. Çocuğumuzu suçiçeği hastalığından aşı yaparak koruyabiliriz. Suçiçeği...
Sağlık bilimlerinde ortak eğitim...
Tıp fakültesini bitirmekte olan tıp öğrencilerine bir anket yapsak ve sorsak: 'Ortodontist veya bir pedodontist ne iş yapar ve hangi hastaları onlara yönlendirirsiniz?” Büyük ihtimalle bu anketin sonucu 'Bilmiyoruz” olacaktır. Zehirlenme...
Her hastalık bir hikayedir
İnsanlık tarihine bakınız, insanlığa bir mesaj veren bütün düşünürler, bu mesajlarını verebilmek için değişik yöntemler kullanmışlardır. Örneğin, bunlardan en çarpıcı ve en bilineni Sokrates'tir. Sokrates, düşüncelerini doğrudan...
Güzel Sözler
Üsküdar'daki Yunus Emre Hastanesi daha önce hazırladığı (59 güzel söz) broşürünü genişletti. GÜZEL SÖZLER • Dinde zorlama yoktur. (Bakara 2/256) • Ebeveyninizin ve akrabalarınızın aleyhine de olsa, hakikate şahitlik yaparak adaleti...
Öğretmenler Günü’nde
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nural Bekiroğlu'nun 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kaleme aldığı yazıyla sizi baş başa bırakıyorum. Keyifli okumalar. Öğretmenler...
Nobel tıp ödülü nasıl...
Kadın Hastalıkları ve Doğum profesörü Önder Çelik ile konuşuyorum. Kendisi nobel tıp ödüllerinden bahsediyor. 'Biliyorsunuz 2010 Nobel Tıp Ödülünü ‘tüp bebek' projesi aldı. Aslında tüp bebek yöntemiyle ilk bebek 1978 yılında...
Sağlık çalışanlarının can güvenliği
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle getirilen hastaya müdahale eden üç doktor ile bir sağlık personeline hastalık bulaştı. Kanamalı göz hastalığı bebeklerden üç doktor ve bir hemşireye bulaştı. Brucella (peynir hastalığı)...
Mealler geri bildirimden muaf...
Tefsir profesörü Zülfikar Durmuş ile konuşuyoruz. Şöyle diyor: 'Ülkemizde 200 civarında Kur'an'ın Türkçe çevirisi olan meal bulunmaktadır. Bu meallerin bir kısmı iki veya daha fazla baskı yapmış durumdalar. Meallerin yeni...
Merkezin dayanılmaz gücü
Haber ajansı muhabiri bir arkadaşla konuşuyorum. 'Ben, Ankara'da merkezde çalışırken hazırladığım hemen hemen her haberim yayına giriyordu. Şimdi merkez dışında çalışıyorum. Yine ben haberimi hazırlıyorum fakat haberimin yayınlanmasında...
Haydi büyükler aşıya
Merve'ye on yedi yaşında lösemi teşhisi konuldu. Tedavisine başlandı ve başarılıyla sürdürüldü. Hastalığın iyileşme fazında Merve suçiçeği oldu ve Merve'yi bu nedenle kaybettik. Merve'ye normal şartlarda bir yaşında...
Uzlaşı Rehberi
Birinci basamaktaki aile hekimi, örneğin diyabet hastalarının tanı ve tedavisinde nasıl bir yöntem izleyecek? Bu konuda hemen başvurabileceği güvenilir, ülkenin şartlarına uygun ve güncel rehber var mı? Doktorların gerek birinci gerekse de...
Sosyal Eczacılık
Düzenli olarak köşe yazarı olmanın bazı zorlukları ve sorumlulukları vardır. Her hafta veya her gün farklı konularda okuyucularla buluşmanız gerekli. Kurduğunuz düzeni aksatmamalısınız. Aksi durum, sizin profesyonel olmadığınızı gösterir...
Tıp Fakültesi seçiminde yanlışlık
Liseyi bitiren öğrenciler tıp fakültesi tercihlerini doğru yapıyorlar mı? Bu yıl (2011) ülkemizdeki tıp fakültelerine giren öğrencileri en düşük puanına göre sıralandığımızda (vakıf üniversitesi tıp fakültesi burslu öğrenciler...
banner737