Elif Nisa
Elif Nisa
Elif Nisa, 1 Ocak 1999 doğumludur. İmam Hatip Lisesi mezunu olan yazar, İlahiyat fakültesini tamamlamıştır. Dini ağırlıklı yazılar yazmaktadır. Birçok haber sitesinde köşe yazıları yayınlamaya devam etmektedir.
Zalim Zulmünden Vazgeçmeyecek!
'Mümin bir kişiye, Müslüman kardeşini hakir görmesi, ona değer vermemesi, kötülük olarak yeter” (Müslim, Birr 32.) Bu hafta Mısır'dan yeni idam haberleri düştü internet sitelerine. Hakimiyeti darbe ile ele geçiren Sisi'nin...
Müslümanlar Birbirlerinin Velileri mi?
'Veli” kelimesinin anlamı, dost, koruyucu, yardımcı ve destekçidir. Dost, yardımcı, yakınlık; hangi anlamını alırsanız alın, bugün Müslümanlar birbirlerinin velileri mi? Küfrün, batıl da olsa bir davası varken, Müslümanların...
Kur’an Nasıl Bir Kitap?-II
Geçen haftadan devamla… Allah Kur'an'dan bizi muhatap alır, ruhlarımızı terbiye eder. Samimiyetinden, anlatımdaki güzellikten Kur'an'ın hak kitap olduğu apaçıktır. Kur'an'ın özelliklerini yine Kur'an bize...
Kur’an Nasıl Bir Kitap?-I
Kur'an, Peygamber gönderen, uyandıran, dirilten, Bâis olan Yüce Allah'ın, insanlığı 'karanlıklardan nura çıkarması için indirdiği”, 'apaçık ayetler” içeren,  Katından sunduğu benzersiz kelâmıdır. Her yaş...
Anne Çocuğunu Ateşe Atabilir...
Peygamberimiz(asm) bir gün ashabıyla birlikteyken, 'Bu anne sevgiyle öpüp kokladığı yavrusunu ateşe atar mı hiç?" diye soruyor. Ardından da "hiç şüphe yok ki Allah Teâlâ kullarına karşı annenin yavrusuna olan şefkatinden çok daha...
Evrim Putunu Kırmak Neden...
Geçen haftadan devamla… Bugün dünyada milyonlarca insan, açlık çeker, zulüm görür, haksızlıklara uğrar ve yurdundan sürülürken, insanların büyük çoğunluğu bu zulme duyarsızdır ve kendi dünyevi çıkarlarını gözetir. Darwinizm,...
Evrim Putunu Kırmak Neden...
"Neden evrim teorisi bu kadar önemli?" gibi sözlerle, yapılan fikir mücadelesini kendilerince küçümseyen ya da "artık Darwin'e kimse inanmıyor, o nedenle bu konuda çalışmak gereksiz" diyerek önemsemeyen birçok insanla karşılaşıyoruz....
İnsan Hiç Düşünmüyor mu?
İnsan önceden, hiç bir şey değilken, gerçekten bizim onu yaratmış bulunduğumuzu (hiç) düşünmüyor mu? (Meryem Suresi,67) Yaratılmış canlılar içinde yalnızca insan düşünme, karar alma, düşündüğünü uygulayabilme, plân yapma, sonuç...
Kur’an Müminleri Nasıl Tanımlar?
Allah'ın beğendiği tek bir mümin karakteri vardır. Bu karakter, kadın ve erkek, toplumun insanlara yüklediği farklı roller, makam, mevki, meslek ya da mala dayalı farklılıklara göre değişiklik göstermez. İnsan güzel ve değerli olan...
Riya
Riyakârlık, Kuran dışı ve nefsani bir ahlâk özelliği. Rabbimizin bizden istediği, nefsani bu zayıflığın yerine, dürüstlüğü ve samimiyeti yerleştirmemiz. Riyakar kişi, içi ve dışı farklı olan kişidir. İçinden geçirdiği düşüncelerle,...
‘Alim’ Olmak
Bilim, üstün güç sahibi Allah'ın yarattıklarını incelemek için vardır; detaylı araştırma ve ortaya çıkardığı bulgular vesilesiyle dinin açıklayıcısıdır. Din, belli bir düzenle yaratılmış olan kâinat, insan ve diğer canlılardaki...
İyiliğin Karşılığı
Rahmeti tüm insanları kucaklayan, merhamet edenlerin en merhametlisi Allah, "Kim bir iyilikle gelirse, kendisine bunun on katı vardır" buyuruyor. Biz kullarına, genelleme yaparak bile sayamayacağımız nimet ve güzellikleri Katından lütfediyor. Karşılığında...
“İman Ettim” Diyerek?
İnsanın yalnızca diliyle 'ben inanıyorum” demesi yeterli değil; Allah kullarından samimi bir iman istiyor. Ki Allah, "İnsanlar, (sadece) "İman ettik" diyerek, sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar?" (Ankebut Suresi, 2) ayetiyle, 'iman...
Cesaret
Kur'an'a göre cesaret, maceracı ruha sahip kişilerin özelliği olan cesaretten farklıdır. Körü körüne delice bir cesaret -toplumda takdir görüyor olsa da- Kur'ân'ın tarif ettiği cesaret farklıdır. İnanan insanın cesareti...
Ümitsizliğe Kapılmayın
Yeryüzünde yaşanan karmaşanın son bulmak bir yana giderek şiddetlenmesi, insanları ümitsizliğe düşürüyor. Kimi Müslümanlar bile Allah'ın vaadini unutuyor, barış, huzur ve kurtuluşun hiç gerçekleşmeyeceğine inanıyor. Oysa Allah...
O Allah Ki Ölümü...
O, amel (davranış ve eylem) bakımından hanginizin daha iyi (ve güzel) olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır. (Mülk Suresi, 2) Ölümü gerçekten de az düşünüyoruz. Oysa...
“Şefaatin Tümü Allah’ındır”
Yoksa Allah'tan başka şefaat ediciler mi edindiler? De ki: "Ya onlar, hiçbir şeye malik değillerse ve akıl da erdiremiyorlarsa?" De ki: "Şefaatin tümü Allah'ındır. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz."...
Kalp Körlüğü
Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı, böylece onların kendisiyle akledebilecek kalpleri ve işitebilecek kulakları oluversin? Çünkü doğrusu, gözler kör olmaz, ancak sinelerdeki kalpler körelir. (Hac Suresi, 46) Akıl, insan ruhunda, kalbinde yaşanan...
Merhamet
… Bağışlayan bir Rabb(iniz var)."(Sebe Suresi, 15) Yüce Rabbimiz çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Sonsuz ve mükemmel akla, sonsuz ve mükemmel merhamete sahip olandır. Merhameti, görünen ve görünmeyen her şeyde tecelli eder. Rahmeti her...
Allah’ın Laneti Bozguncuların Üzerine...
" … Yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar; işte onlar, lânet onlar içindir ve yurdun kötü olanı da onlar içindir." (Rad Suresi, 25) Deccalî fitnenin tüm dünyayı kapsadığı günümüzde terör, anarşi, soykırım ve katliamlar yaşanıyor,...
Müşriklerin 'Din'i
Toplumda, kendilerince birtakım hükümler, helaller, haramlar koyan ve böylece Allah'a şirk koşarak yaşayan müşrik bir kesim vardır. Bu insanlar, dini kendi istek, arzu ve çıkarlarına göre değiştirir, kendilerine göre yorumlarlar ve özünden...
Bayram
Yeni bir başlangıç yapmalı Müslümanlar. Eski hatalar, pişmanlıklar bir yana bırakılmalı. Artık kardeş olduklarını hatırlamalı, Allah'ın ipine hep birlikte sarılmalı; birlik olmalı. Bir yanımız hep hasta ama biz hissedemiyoruz....
Şeytanî Mantık
İnsanların çoğunluğu, küçük yaşlardan itibaren dürüstlüğün kayıp getireceği gibi gerçek dışı bir telkinle yetiştirilir. Birçok anne baba çocuklarına vicdanlı, dürüst, samimi olmayı değil, çıkarlarını korumayı yani kendilerince...
Politik Hırs
Günümüzde politika, bazı insanlar için bir hizmet alanı olmaktan çok, beklenti ve çıkar amaçlı bir meslek halini aldı. Hedef yalnızca bir makam elde etmek ve bu makamı karşılığı her ne olursa olursa olsun korumak... Ve sürekli yükselmek......
Tehlikenin Farkında mısınız?
Türkiye fevkalâde önemli bir dönemden geçiyor. İnsanlarımızın çoğunluğu ise durumun ciddiyetinin bilincinde değil. Pislik kahpe kalleş terör örgütü bütün enerjisini bâtıl olan davası için sarfederken, çoğunluk para kazanma, kariyer...
Allah Her Şeye Şahit
Rabbimiz mutlak olandır. Zamandan ve mekândan münezzehtir. Geçmiş de gelecek de O'nun Katında birdir. Kâinatı yarattığı andan, yok edeceği son ana kadar her şeye şahit olandır. Allah'ın şahitliği, diğer tüm şahitliklerden öndedir....
Müslüman, Teröriste Yandaş Olmaz
Kimi "Müslümanım" diyenlerin, bugün halâ, liderinin, -HAŞA- 'yukarıda Tanrı olsaydı, beni yine yanlış yola sevk edecekti. Allah da Kürtler için değildir, Kürtleri şaşırtıyor. Kürtlerin Allah'ı da onları yanlış yola sevk ediyor....
Düşünmez misiniz?
Kimi zaman kendimizin dahi farkında olmadığımız bir düşünme kapasitemiz var. Bu kapasiteyi kullanmaya başladığımızda, o zamana kadar fark edemediğimiz, göremediğimiz gerçekleri ve güzellikleri görmeye başlıyoruz. Nasıl gerçekleşiyor...
Bayram, Sıla-i Rahim’di
'Sıla-i rahim, kendini sormayan akrabasını arayıp, ziyaret ve iyilik etmektir.”(Tirmizi) Ramazan Bayramı yaklaşıyor... Internette, gazetelerde, Tv'lerde ‘bayram tatili' reklam ve promosyon duyuruları Ramazan'la birlikte başladı....
İtaatte Rahmet Var
Allah elçilerini seçer, Kendi Katından bir güçle güçlendirir, onlara ilim ve hikmet verir. Akledemeyen insanlar ise kendi aralarından çıkan veya servet sahibi olmayan bir insanın elçiliğini, tebliğini ve ona itaat etmeyi kabullenemezler. İnkârcıların...
Terörist Kim?
Özellikle bugünlerde çok çalkantılı dönemlerden geçiyoruz. Ne kadar gayret etseniz de kendinizi bir şekilde politik tartışmaların içinde buluyorsunuz. Politikanın insanları adeta öğüten, sivrilten ve birer ‘militan' haline getiren...
Ramazan Berekettir
"Eğer ümmetim Ramazan ayında tecelli eden fazilet ve mükâfatları gerçekten bilmiş olsalardı, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi" buyuruyor Peygamber(asm). Yeme içme ayı değildir elbette Ramazan. Yiyip içerken bahşedilen nimetler...
Veren El Olmalı
Toplumdaki ‘bir lokma bir hırka' anlayışına göre Müslüman zengin değil, yoksul olmalı, elindekilerle yetinmeli hatta gerektiğinde aç kalmalıdır ki daha takva sahibi olabilsin. Kur'an aktif bir mümin modeli önerirken, bu anlayış...
Müslüman’ın Tatili
Bütün bir yılın yorgunluğunu, ancak başını dinleyebileceği, sıkıntılardan uzak olabileceği bir ortamda yapacağı tatille atabileceğini düşünür birçok insan. Ve yıl boyunca bu tatili hayal ederek çalışır. Herkes kendi maddi imkânları...
Alçakgönüllüler Yüksek Düşüncelilerdir
'Alçakgönüllü yüreklerde yaşayan düşünceler, yüksek düşüncelerdir.” (Montaigne) Kibir, insanın şuurunu kapatan en büyük engellerden biri. Şeytanın, Allah'a isyanına sebep olan karakter özelliğidir kibir ve insanı Allah korkusundan...
Ahir Zaman Nimeti; İnternet
İnsan doğduğu andan itibaren bilgiye açtır. Kavuşmayı arzu ettiği nimetlerin başında, bilgiye ulaşma arzusu vardır. Tarih boyunca insanlar bunun için büyük çabalar sarf etmiş, araştırmalar yapmışlardır. Bugün ise Allah ilme, bilgiye,...
İman Ümittir
Ümitvar olmak halk arasında genellikle 'sonuç kötü olacak ama ümitvar olmakta da fayda vardır” gibi anlaşılır. 'Kadere boyun eğeceğiz” derken bile sonucun kötü olacağını ama tahammül etmek gerektiği düşünür birçok insan....
Samimiyet Pek Az İnsanda...
'Samimiyet bir iç açılışıdır. Pek az insanda bulunur.” (La Rochefoucauld) İnsanlık tarihi boyunca, elçilerin tebliğlerini "işiten ve itaat eden" samimi iman sahipleri hep az sayıda olmuştur. Bu durum Allah'ın sünneti gereğidir....
Kâinat Kitabı
Yaratmak bakımından siz mi daha güçsünüz yoksa gök mü? (Allah) Onu bina etti. Boyunu yükseltti, ona belli bir düzen verdi. Gecesini kararttı, kuşluğunu açığa-çıkardı. Bundan sonra yeryüzünü serip döşedi. Ondan da suyunu ve otlağını...
Hayatı Allah’a Adamak
İnsan aklını ve vicdanını kullandığında, çevresindeki yaratılış örneklerine bakarak Allah'ın yüce varlığını kavrayabilir. Allah'ın varlığını gösteren deliller, görebilenler için tüm açıklığıyla gözler önündedir....
Ne Zaman Uyanacağız?
İnsanlar Allah'a itaat etmediklerinde sürekli bozgun olur ve sürekli ezilirler. Yıllardır ve özellikle son dönemlerde Müslümanlar sürekli eziliyorlar; çünkü darmadağınıklar ve bu dağınıklığı makul görüyorlar. Müslümanların...
Namazı Yaşamalı
Allah'ın rızasını, rahmetini, sevgisini ve yakınlığını kazanabilmek, gerçek ve ebedî hayatta O'nun cennetini umut edebilmek için kulluk görevlerini samimiyetle yerine getirmek gerekir. Dünya ve ahiretteki kurtuluş için, Kuran'da...
Birlikte Saf Bile Tutamıyoruz!
Birkaç gün önce İran'da Sünni ve Şiilerin katıldığı Birlik Konferansında, katılımcıların cemaatle namaz kıldıkları sırada çekilen bir fotoğraf düştü internete. Birlikte saf bağlamak yerine, Sünnilerin ayrı Şiilerin ayrı,...
Dünya Hayatının ‘Nesne’leri Amaç...
İnsan servetini, malını, mülkünü kendi çabası ve aklıyla kazandığını düşünür ve Rabbine karşı nankörlük ederek hayatını sürdürür. Dünyaya dair her meta, onun için kibir vesilesi olur. Oysa bugün elinde olan malını, yarın Allah...
“Allah, Sizi Bir Za'ftan...
Tevbe ‘dönmek'tir; kesin bir kararlılıkla günahtan dönmek, hatadan pişmanlık duyup vazgeçmektir. Zayıftır, acizdir insan. Zaaflarının ve aczinin farkında ise hataları sebebiyle Allah'a sığınır, bir daha aynı hataya düşmemek...
Bu, Allah’ın Yaratmasıdır!
Big Bang(Büyük Patlama), kâinatın yaratılışından itibaren her anın mükemmel bir şekilde tasarlandığının delilidir. Büyük Patlama'dan önce madde diye bir şey yoktu. Metafizik olarak tanımlanabilecek bir yokluk ortamında kâinatı...
PKK'nın Kirli Amacı
Komünizm insanlığa zulüm, kan, gözyaşı ve acılar yaşatmış bir ideolojidir. Geçtiğimiz yüzyılda 120 milyon insan komünizm nedeniyle öldürülmüştür. Dahası, hayatını yitiren bu insanlar savaşta ölen askerler değil, komünist devletlerin...
Cahil de Anlar
"Dünyada en hayret edilecek bir şey varsa, o da bu inkârdır. Çünkü kainatın mevcudatındaki hadsiz (sayısız) intizamat ve hikmetleriyle, vücud ve vahdetine şahitler bulunduğu halde, O'nu görmemek, bilmemek ne derece körlük ve cehalet...
Hesap Günü Gelmeden
Hesap anı inkâr edenler için oldukça zorlu bir zamandır. Ahiretten yana kuşkuda olduklarından, dünyada nefislerinin bencil tutkularını gözetmiş, mal yığıp biriktirmiş ancak şimdi hazırlıksız yakalanmışlardır. Ancak o gün, din günüdür;...
Çocuk‬lar ve Savaş
Deccalî fitnenin tüm dünyayı kapsadığı günümüzde terör, anarşi, soykırım ve katliamlar yaşanıyor, birbirlerine düşman olan gruplar ülkeleri kana buluyor, masum insanlar, hatta çocuklar zalimce katlediliyorlar. Ülkeler tarih, kültür...
Büyü
'Uğursuzluğa inanan, kâhinlik yapan, kâhine giden, büyü yapan ve yaptıran ve bunlara inanan bizden değildir, Kur'an-ı Kerim'e inanmamış olur.” (Bezzar) Büyü ve sihir gibi batıl inanışlar, Kur'an'da, 'şeytanın...
Allah'ın Dinini Yaymak
Müslüman'ın cihadı kendi nefsi ve yeryüzündeki kötülüklerledir. Bu mücadelenin içindeki insan, kendisinde ve diğer insanlarda sevgi, saygı, şefkat, merhamet, barış, güven, adalet gibi değerlerin hâkim olmasına vesile olur. Toplumda...
“Ne Olacak Bu Gençlerin...
Dünyanın hızla değişiyor olması ileri sürülerek, modern, çağdaş, cesur ve özgür olmak adına gençler ahlâksızlığa özendiriliyorlar. Gençler giderek kulluk bilincinden uzak, sınır tanımayan, aşırı ve ahlak dışı davranışlardan...
“Çocuklarınıza Değer Verin, Güzel...
Toplumdaki en küçük, en temel birim olan ailede değerler yitirilmişse, bireyleri arasında sevgi, saygı ve beraberlik duyguları körelmişse, toplumu bekleyen ahlâki çöküntüdür. Bunun ardından, milletin de varlığının devamı zorlaşır....
Tartışmak
"Ne alimlere karşı övünmek, ne cahillerle münakaşa etmek ve ne de meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim tahsil etmeyiniz. Kim böyle yaparsa cehenneme müstahak olur." (Hadis-i şerif) Sohbet ortamlarında konuşanı dinlememek, aynı...
Cehennem
'Ya Rabbi! Biz dünyada güneşin sıcağına dayanamazken cehennemin hararetine nasıl dayanalım?” (Ömer B. Abdülaziz) Hayatını Allah'ın emirlerine göre düzenlemeyen insanlar, Kur'an'da detaylı haber verilen cehennemde yaşanacak...
Sevgi Zulmü Yener
Allah dünyayı sevgi üzerine kurmuş ama insanların büyük bir kesiminin sevgiyi yaşamak bir yana, sevgiden söz ettiğini işitiyor musunuz? Dünya adeta bir nefret topu haline gelmiş. Ekmek parası, hayat şartları gibi sebeplerle insanlar, küreselleşen...
Allah'ı Çokça Zikredin
'… Allah'ı çokça zikredin; umulur ki felaha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz.” (Cuma Suresi, 10) Mümin, varlığını ve hayatını Rabbine adar. Beklentisi sadece O'nun rızasına, rahmetine ve cennetine kavuşmaktır....
Kararlılık
'(Öyle) Adamlar ki, ne ticaret, ne alış-veriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten 'tutkuya kaptırıp alıkoymaz'; onlar, kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı (dehşetten allak...
İnsan Nasıl Unutur?
"Ben görmekte olan biriyken, beni niye kör olarak haşrettin Rabbim? (Allah da) Der ki: "İşte böyle sana ayetlerimiz gelmişti, fakat sen onları unuttun, bugün de sen işte böyle unutulmaktasın. (Ta-ha Suresi, 125-126) Nasıl unutur insan?.. Vicdanına...
“Bana Bak, Aradığını Sana...
'… Bu muhteşem memleketin sultanını tanımak ve bilmek için şiddetle merak ederken; en başta göklerin nur yaldızı ile yazılan güzel yüzü görünür: "Bana bak, aradığını sana bildireceğim!" der.” (Şuâlar 105) Samimiyetle bakabilen...
Bugün Günahlarından Korkmalı!
"Ey insanoğlu! Bugün günahlarından korkar isen, yarın bir şeyden korkmazsın." (Mevlanâ Celaleddin) Gaflete kapılıp unutarak ya da yanılarak hata yapmaya yatkın yaratılıştayız. İmtihan gereği Allah bizi bir zaaftan yaratmış. Hepimiz nefsimizin...
Yeni Cumhurbaşkanımıza...
Bugün büyük ve önemli bir gün. Türk halkı bugün ilk kez, kendi cumhurbaşkanını kendisi seçecek. Yazım yayına girdiği saatlerde muhtelemen yurt genelinde resmi olmayan sonuç belli olmuş olacaktır. Seçilen cumhurbaşkanı, halkın tamamının...
Münafıklar Kavramıyorlar!
Onlar ki: "Allah'ın Resûlü yanında bulunanlara hiçbir infak (harcama)da bulunmayın, sonunda dağılıp gitsinler," derler. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ancak münafıklar kavramıyorlar.(Münafikun Suresi, 7) Dünya hayatındaki...
Küfrün Acı Azabı
Öfkesinin-şiddetinden neredeyse patlayıp parçalanacak. Her bir grup içine atıldığında, bekçileri onlara sorar: "Size bir uyarıcı gelmedi mi?"(Mülk Suresi, 8) Cehennemin gazabını tarif eden yukarıdaki Kur'an ayetindeki sırrı, Üstad...
Fotoğraf Alt Yazıları
Bugün için fotoğrafların konuştuğu bir yazı hazırlamak isterdim, olmadı. Fotoğraflar derken kast ettiğim Gazze'de yakınını kaybetmiş, yaralanmış ya da Cennet vildanı olmuş Gazze'li çocuklara ait, vicdanlara hitap eden fotoğraflar....
İki Kabrin Arasındasın; Artık...
'Evet bu cisim ebedî değil, demirden değil, taştan değil.. ancak et ve kemikten ibaret bir şeydir. Âni olarak senin başına yıkılıyor, altında kalıyorsun. Bak zaman-ı mazi senin gibi geçmiş olanlara geniş bir kabir olduğu gibi, istikbal...
Özürlüyüz!
Özürlüyüz. Zihin ve bedenden öte kalp özürlüyüz. İşte o özrümüz de kabul değil! Bizler, Kur'an'a ve Peygamberimiz (asm)'ın sünnetine uygun yaşamakla sorumluyuz. Kıstasımız Kur'an olmalı. Ancak Kur'an'ın...
Bizi Ramazan’a Eriştir
"Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir.” İçinde bulunduğumuz üç aylar Allah'a yakınlaşma vesilesidir. Kur'an ahlâkı bu aylarda çok daha güzel yaşanır, kalpler yumuşar. İnsan vicdan muhasebesi...
banner737