Elif Nisa
Elif Nisa
Nimetler Şükür İçin
Allah'ın hoşnutluğunu umut eden kişi için, Katından bahşettiklerine karşılık nankörlük etmemek ve şükür içinde olmak, çok önemli bir sorumluluktur. Kendisine her an, karşılıksız ve sınırsız olarak sunulan sayısız nimet karşısında...
Münafıkları Tanımak
Münafıklar, çarpık mantıklarını ortaya koyan sapkın fikirlerine rağmen, doğru yolda olduklarını düşünür ve kendilerini hidayette zannederler. Bu çelişkili düşüncelerinin sebebi de, çalışanı oldukları organizasyonun başındaki şeytandır....
Kâbe’yi Yıkmak Gibi
Bir rivayete göre, Peygamberimiz (asm) Kâbe'ye bakarken şöyle buyuruyor: 'Kuşkusuz Allah seni çok şerefli, çok mükerrem/ hürmetli, çok azametli kılmıştır; fakat mümin senden daha hürmetli/daha saygıdeğerdir.”(İbn Mace, Fiten,2;...
Ağaç mı Öldü İnsanlık...
Beğenmediğimiz her şeye muhalif olabilir, her şeyi eleştirebilir, protesto edebilir, gösteri ya da yürüyüş yapabiliriz; bu demokratik hakkımızdır. Ancak bizler bu defa da demokratlığı beceremedik. Son birkaç gündür yaşanan olaylarda kırıp-dökenlere,...
Zalimin mi Mazlumun mu...
İnkârcılar her dönem birlik olur, samimiyetin, dürüstlüğün, vicdanın ve adaletin, kısacası Kur'an ahlâkının yeryüzünde hâkim olmasını engellemeye çalışırlar. Kur'an ahlâkının yaşanmasının çıkarlarını, dünyevi hırslarını...
“Allah’tan Nasıl Korkmaz, İnsan...
Allah korkusu, ‘içi titreyerek saygı duyma' anlamına gelen bir korkudur. Bu korku dünyadaki imtihan ortamında inanan insanın en önemli desteğidir. Çünkü Allah korkusu insanın her an şuurlu, şeytana ve kendi nefsinin bencil istek ve tutkularına...
Peygamber(asm)'ın Sünnetini Doğru Anlıyor...
'Kim bana itaat ederse, muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir. Kim de bana isyan ederse muhakkak ki Allah'a isyan etmiştir.” (Kütüb-i Sitte) Müminlerin dostu olan ve onlara hayır yolları açan Rabbimiz, Kur'an'da Peygamberimiz...
Kalbi Zenginleştiren Sevgidir
Evet kalp içinde sevgi varsa zengindir ama insanların her şeyi olsa da artık kalpleri fakir. Oysa her şeyin başı samimiyettir, candan olmaktır, çok güzel huylu olmaktır. Derinliği olması insanın çok güzeldir; ayrıca insanın içindeki derinliği...
Ahiret Var!
İşte, birinci mertebede âhireti Allah'tan soruyoruz. O da bütün gönderdiği elçileriyle ve fermanlarıyla ve bütün isimleriyle ve sıfatlarıyla, 'Evet, âhiret vardır ve sizi oraya sevk ediyorum” ferman ediyor. (11. Şuâ) Bediüzzaman...
Herkesin Hanesi Küçük Bir...
'Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevi saadet için bir Cennet, bir melce, bir tahassungâh(sığınak) aile hayatıdır ve herkesin hanesi küçük bir dünyasıdır. (9. Şuâ) Toplumdaki en...
Değer mi Hiç?
Ortalama 60-70 yıl süren insan hayatının yaklaşık 15 yılı uykuda, geriye kalan kısmı çalışarak, yemek yiyerek, temizlik yaparak ve diğer işlerle geçer. 70 yaşına gelmiş bir insan geriye dönüp baktığında, ne denli zahmetli ve zor olaylarla...
''Eyvahlar Olsun!''
İnsan 60- 70 yıl sürecek sınırlı dünya hayatını en iyi şartlarda yaşamak için çeşitli plânlar yapar, idealler edinir, hedefler koyar. Kimi kariyer, kimi güzel bir ev, kimi evlilik ve çocuklar, kimileri de bunların hepsine sahip olmayı ister....
Mahkeme-i Kübra’dan Önce Vicdanımızda...
Hepimiz, dünya hayatında yaşadığımız olaylar karşısındaki davranışlarımızla, ahlâkımızla ve kalbimizdeki niyetle imtihan oluyoruz. Yalnızca "iman ettim" demek kesinlikle yeterli değil; imanımızı davranışlarımızla da ispat etmemiz...
O’nu Bulmayan Hiçbir Şeyi...
Dünyaya geldiğimiz ilk andan itibaren, kendimizi tüm ihtiyaçlarımıza yönelik kusursuz nimetlerin içinde buluyoruz. Örneğin; % 90'ı su olan, sindirimi kolay, her çocuğun gelişimi için en zengin gıda içeriğine sahip, en hijyenik, en uygun...
Kusurunu Görmemek O Kusurdan...
Kusursuz yaratılmış imtihan ortamında, bir hikmet üzere kusurlu yaratılmış insanın yaptığı her hata, sınanması, eğitilmesi ve ibret alıp olgunlaşması içindir. İnsan kendini kusursuz gördüğünde -Kur'an'ın ifadesiyle-azgınlaşır....
Müslümanların Derdiyle İlgilenmeyen Onlardan...
İslam Dünyası, temelinde birlik ruhunun sağladığı huzur, güven ve barış gibi değerler üzerinde inşa edilmiş olması sebebiyle, çağının en modern uygarlığı olmuştu. Günümüzde de Türk-İslam dünyası gücünü ve ışığını tekrar...
Ölüm Kendini Sürekli Hatırlatıyor
Ünlü bir sanatçı -haşa-"tamam bu yıl bu kadar yeter, ölümler dursun" demişti ama Allah, sonsuz merhametiyle ölümü sürekli hatırlatıyor. Her ne kadar ölenler ünlü olsa da Allah ölenlere değil, aslında ölüme dikkat çekiyor. İnsan hayatındaki...
Akıl Rahmet Hazinelerinin ve...
Kâinattaki canlı ya da cansız, gördüğümüz her şey ya da görmediğimiz halde varlığından haberdar olduğumuz varlıklar ve sistemler; güneş, dünyamız, ay, galaksiler, yıldızlar, gezegenler, dağlar, denizler, bulutlar, nehirler, insanlar,...
En Büyük Kuvvet; İhlâs...
İhlâs;gereği gibi kulluk edebilmek içinkazanmamız gereken en önemli özelliklerden biri.Halis/katıksız olan din yalnızca Allah'ındır. Dini yalnızca Allah'a halis kılarak ibadet etmekiçin insan samimi ve ihlâslı olmalı. Samimiyet...
Gençliği İyiye Yöneltmek
'Gençliği iyiye yönelten, insanlığı iyiye yöneltir.” G. Wilhelm Leibniz Yaşadığımız dönem, Kur'an ahlâkının gerçek anlamda öğrenilmesine ve öğretilmesine en fazla ihtiyaç duyulan dönemdir. Özellikle îmânı kalbine yerleştirmiş...
Rabbim Edeblendirdi
'Beni Rabbim edeblendirdi… Ne de güzel edeblendirdi.” (Münâvî, Feyzü'l Kadir, 1: 224) En güzel edebi, en büyük ahlâkı yaşayan Peygamber(asm)'ı Kur'an, "Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin. (Kalem Suresi,...
Doğruluk Musa’nın Âsâsı Gibidir
'Ümit, güvenlik yolunun başıdır. Yolda yürümesen de daima yolun başını gözet. 'Doğru olmayan şeyler yaptım.” deme, doğruluğu tut. O zaman hiçbir eğrilik kalmaz. Doğruluk Musa'nın âsâsı gibidir. Eğrilik ise sihirbazın...
Yağmuru Rahmetiyle İndiren O’dur
Hz. Enes (ra) anlatıyor; "Peygamberimiz ile birlikte iken, üzerimize yağmur yağdı da, Allah Resûlü (Aleyhisselatü Vesselam), yağmur suyu değsin diye, elbiselerini açtı. Bedenine yağmur isabet etti. Biz ona: 'Niçin böyle yaptın?" diye...
‘‘Dua İbadetin Beyni ve...
Peygamberimiz(asm)'ın her hadisi hikmetle söylenmiş sözlerdir ve O'nun lisânından kalplerimize akan hikmet çeşmeleri gibidir. Her biri kalplerimizi arındıran, öğüt veren, tefekküre yönelten güzel sözlerdir. "Dua ibadetin beyni ve...
“Allah De ve Sus!”
Kâinattaki tüm bitkiler ve hayvanlar, Allah'ın yeryüzünde kendilerine uygun gördüğü ve yerleştirdiği şekilde yaşam sürer, hepsi Allah'ı tesbih eder, O'nu yüceltirler. Deniz dibindeki tek hücreli bir canlı da, göklerde süzülen...
Bugün Yeni Bir Sayfa...
Bugün, bu saat, bu saniye, bir kez daha niyetimizi tazeleyebilir, yeni bir sayfa açabiliriz. Şu an, daha bilinçli, daha samimi, daha düzgün ve çok daha dikkatli bir şekilde, maddi ve manevi olanaklarımızı kullanarak, gücümüz yettiğince zamanımızı...
Boş Söz İşitmezler Orada
Adn cennetleri (onlarındır) ki, Rahman (olan Allah, onu) Kendi kullarına gaybtan vadetmiştir. Şüphesiz O'nun va'di yerine gelecektir. Onda ‘boş bir söz' işitmezler; sadece selam (ı işitirler). Sabah akşam, onların rızıkları...
21 Aralık Son mu...
Maya takvimine göre 21 Aralık 2012'de dünyanın sonunun geleceği söylentileri tüm dünyayı sardı. Sümerler tarafından bulunduğu öne sürülenNibiruadlı bir gezegenin Aralık ayında Dünya ile çarpışacağı, kıyametin kopacağı ve Dünya'nın...
Merhamet İnsanlığın Sanatıdır
İnsan, samimi imanının derinliğine göre sever, sevilir. Allah'ın yarattığı varlıklardaki sevgi, şefkat ve coşku meydana getiren yönleri görebilir; tümünden haz alır. Gerçek anlamda iyi, şefkatli, merhametli olmak imanın getirdiği...
“Aczini Bil!”
Rabbimiz eşsiz yaratma sanatını kâinatta kusursuzca sergiler. Var olan her güzellik, hayranlık uyandıran her detay, Allah'ın üstün kudretinin bir tecellisidir. Tüm bu nimetleri ve yaratılış delillerini fark edebilenler ise Allah'a...
İttihad Adet Değil İbadettir
Bediüzzaman'a ait bu söz, İslam Birliği'nin bir ibadet olduğunu ifade ediyor. Üstad devamında ise; 'İhfâ, havf-ı riyâdandır(gizlenmek ve korkmak, riyadandır). Farzda riya yoktur. Bu zamanın en büyük farz vazifesi ittihad-ı...
Her Şey Hayırla Yaratılır
İnsanın yaşadığı tüm olaylar hayır ve güzellikle yaratılır. Müminin diğer insanlardan farkı ise, bu gerçeğin farkında olması, bu yüzden Allah'a teslim olarak huzur içinde yaşam sürmesidir. İnsanların büyük kısmı, yaşadıkları...
İçimizdeki Lime Lime Olmuş...
Bayramda, şehit edilen Myanmar Müslümanlarının haberleri düştü internete. Gün boyunca Twitter'da Myanmar için acil çağrı tweetleri atıldı. Boğazı kesilmiş bir çocuk fotoğrafı retweetlendi sürekli ve vicdanları sızlattı. Bugün...
Şeytanın Sinsi Telkinleri Ve...
Şeytan, kıyamete kadar insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırma çabasına Hz. Adem(as) ile başlar. Hz. Adem'e de sinsice yaklaşır, onun ve eşinin, Allah'ın yasağına uymamalarını sağlar ve cennetten çıkarılmalarına vesile...
“Ey Âlem-i İslâm… Uyan!”
Sorumluluklarımız, sadece parmak hesabıyla yaptığımız belli ibadetlerimiz mi?.. Hayır! Kur'an'ın bütün emirleri haktır, farzdır. Ahir zaman'ın en önemli farz vazifesinin ise İttihad-ı İslâm olduğunu haber verir Bediüzzaman....
Bayramın Rûhunu Yaşadık mı?
Bir Bayramı daha geride bıraktık. İlk gün sabah erkenden kalkıldı, bayram namazları kılındı. Müslümanlar birlikte rükûa, birlikte secdeye gitti. Ruhlar kardeşliği yaşadı. Bir bayram havası ile kalpler coştu. Gün içinde kurbanlar kesildi,...
Bir Başka Candır Ölüm
İnsanlar ölümü ne kadar da az düşünür. Âdeta bir düşünmeme sanatı geliştirmiş ve böylece gerçekleri unutmanın yolunu bulmuş insan. Oysa ölüm, derin düşünmeyi ve dengeli yaşamayı sağlar. Her nefis ölümü tadacak iken ölümü konuşmayarak,...
Ruhumuzun Suyu ve Işığı;...
Kur'ân-ı Kerim kendisinde asla kuşkuya yer olmayan dosdoğru kitaptır. O, Peygamber gönderen, uyandıran, dirilten, Bâis olan Yüce Allah'ın benzersiz kelâmıdır. Kur'ân, her yaştan ve her kültürden insanın anlayabileceği, apaçık...
İnsan Nereye Koşuyor?
‘Aceleci olarak yaratılmış' insan yüzünü nereye çevirmiş, nereye ve nelere koşuyor? Kadın-erkek, genç-yaşlı, aynı kulvarda, eriştikleri anda yitirecekleri menzile yüzlerini çevirmiş, acele acele koşuyor... Kiminin amacı mülk edinmek,...
Merhamet Kalbe İşler
Merhamet en etkili silahtır; kalbe kadar işler ve ebediyete kadar iyileşmeyecek yaralar açar. (Lavigerie) Merhamet kavramı nasıl tarif edilebilir?.. Kimi için kimsesiz çocuklara sevgi göstermek, kimi için aç bir kediye süt vermek, kimi için bir...
Bediüzzaman Nasîbi Olan Herkesindir
Bediüzzaman Sâid Nursî; ömrünü insanları Allah'a îmâna ve Kur'ân'a davet ederek geçiren büyük bir müceddid ve âlim. Bu yolda çok fazla eziyet görüyor, ancak hayatından hep râzı oluyor ve yaşadığı her zorluğu tevekkül...
Allah Dinini Facir Eliyle...
Bir süre önce gösterime giren bir film, İslam'ı şiddet dini gibi gösteriyor ve bu durumun da Peygamber(asm)'ın öğretilerinden kaynaklandığını iddia ediyor. Film, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında düşünülemeyecek kadar...
Allah Adaletle Hüküm Yürütenleri...
Adil Olan, Adaleti Emreden Allah'ın Adıyla Şu an dünyanın dört bir yanında savaşlar yaşanıyor, insanlar sakat kalıyor, ölüyor, evini ya da ülkesini terk etmek zorunda bırakılıyorlar. Mazlumlar zor ve insanlık dışı koşullarda açlık,...
İlâhî Rahmetin Parıltısı
İnsan, Rabbine ne kadar yakın ise, O'nun güzel isimlerinin üzerindeki tecellileri de o kadar fazladır. O'ndan kendilerine güzellik geçmiş bulunan kullarının ruhlarındaki o güzellik dışarıya yansır, çevresini aydınlatır. 'Bütün...
PKK'nın Hedefi Komünist Toplumdur
PKK, 'Kürt milliyetçisi gerilla örgütü” gibi gösterilmeye çalışılsa da gerçekte Marksist- Leninist bir örgüttür. Kuruluş kongresinde yer alan ve örgütün internet sitesinde dikkati çeken bazı ifadeler, PKK'nın Marksizm'e...
Bu Bayramda Kalben Barışınız!
Sabah internette "Bayram sabahları demli bir çay, su böreği, şeker isteyen çocuklar, bir telaş bir koşturmaca. Köprü hep kalabalık, bayram programları, kolonya ikramları, bayram harçlıkları, ev gezmeleri, kısa hâl hatır sormalar, el öpenlerin...
Yanmak Var 'Yanmak' Var!
Dünyaya Allah'a aşkla bağlanmak, yalnızca O'na kul olmak, O'na şevkle ibadet etmek, Rabb'imizin aşkı ile yanmak için geliriz. Mutluluk Allah aşkıyla olur, bunun dışında kalpler tatmin olmaz, kurtuluş gerçekleşmez. Her an...
Ey Bütün Kapıları Açan
Allah, Fettah; çok iyi hüküm veren, bütün kapıları açan. Rabb'imiz önce anne karnındaki karanlıktan çıkarır bizi. Sonrasında eğitim mekânı olan dünyada kimi zaman Yusuf gibi karanlık kuyularda, kimi zaman Yunus gibi balığın karanlık...
Rengârenk Gökkuşağı Yağmurdan Sonra...
Allah; O, kulları için zorluk dilemeyen. Yarattığı olayları-bize şer gibi görünüyor olsa bile- hayırla yaratan. Kullarının, Kendisine yönelmeleri için sonsuz merhametiyle zaman zaman musibetler vererek Kendisini hatırlatan Rabb'imiz.....
Her Şey Hayırla Yaratılır
İnsanın yaşadığı tüm olaylar hayır ve güzellikle yaratılmıştır. Müminin diğer insanlardan farkı ise, bu gerçeğin farkında olması, bu yüzden Allah'a teslim olarak huzur içinde yaşam sürmesidir. İnsanların büyük kısmı, yaşadıkları...
Oruç Kuyusunda Sabret Ki…
Ramazan ayı, Allah'a yakınlaşma ayıdır. Oruç tutan insan Allah'ın beğendiği davranışlar sergilemeye, nefsinin tutkularından sakınmaya çalışır. Şeytana karşı dikkatli ve şuurludur, vicdanının doğruyu fısıldayan sesine kulak...
Rahmet Peygamberi(asm) Nasıl Bir...
"Alemlere Rahmet" Peygamberimiz (asm) çok temiz ve çok güzel insan. Acı bir güce sahipti; bölgenin en güçlü pehlivanını bir karşılaşmada birkaç kez yere vurduğu rivayet edilir. Fiziksel gücünün yanı sıra küfre karşı güçlü ve onurlu,...
Ateş Seni Çağırıyor
Gece, İstanbul'un Anadolu yakasından Avrupa yakasına baktığınızda yüzlerce binanın, gökdelenlerin, eğlence merkezlerinin ışıklarını görürsünüz. Rengârenk neon ışıkları, laserler, boğazı, gökyüzünü ve hatta Anadolu kıyısını...
Kıyamda Hicreti, Secdede Miracı...
Allah ile kulu arasındaki en sarsılmaz bağ ibadet bağı. Ve namaz, bütün ibadetlerin özü. Namazla insan, Allah'ın huzurunda bulunmanın lezzetine varır. Namaz müminin, Rabb'i ile randevusu. Mümin her randevuya içinde aşkla, buluşma...
İslam İle Şereflenen Bir...
Bu yazımda, 16 yaşına kadar Hristiyan olarak yaşadıktan sonra İslam ile şereflenen Alman asıllı Gülay Hanım'ın ilginç hikayesini bulacaksınız. Hikayesi, Allah yolundaki çabası, şevki ve azmi, hayatındaki önceliklerini ailesi, eşi,...
Korkularla Yaşamak
Hayatımız boyunca yoğun olarak hissettiğimiz, sıkıntı veren ve hayatımızı kâbusa çeviren kavramlardan biri korku. Yalnız kalma, yoksullaşma, mallarımızı, işlerimizi, sevdiklerimizi kaybetme, toplumda küçük görülme, amaçlarımıza ulaşamama,...
Her Nefis Ölümü Tadıcıdır;...
'Öldüğümde gösterişli bir cenaze töreni istiyorum; vasiyetimdir... Şehrin en güzel mezarlığından ... liraya mezarlık satın aldık. Aile mezarlığımız denize nazır. Her tarafı mermer; tamamını en kalitelisinden mermer kapladık. Ağaçlar...
Evlerin En Dayanıksızı Örümcek...
Günümüzde evlerin çürük ve dayanaksız, temelindeki malzemelerinin olması gerekenden az olduğu açık. Gerçek evliliğin temelinde ise Allah sevgisi ve Allah rızası bulunur. Temel sağlam olunca yuvada ufak tefek çatlamalar olsa bile çökmez,...
Allah’a Bir Olarak İman
İslam, Allah'tan başka İlah olmadığı gerçeğinin insanın tüm hayatına hâkim olması ve tüm hayatı bu gerçek üzerine kurmak demektir. Yüce Allah tek olandır; O, Vahid'dir. Sizin ilahınız tek bir ilahtır; O'ndan başka ilah...
Kur'an'da Erkek Üstün mü?-II
Allah Katında kadınların erkeklerle bir tutulmadığı iddiasının dayandırıldığı Kur'an ayetlerini tek tek incelemeye devam ediyoruz: Nisa Suresi'ndeki ayetler: 34- Allah'ın, bazısını bazısına üstün kılması ve onların kendi...
Kur'an'da Erkek Üstün mü?
Kadın sorunlarının Kur'an ahlakının yaşanmasıyla çözülebileceğini anlatmaya çalıştığım yazıma birkaç yazar arkadaştan eleştiriler aldım. Bir yazar arkadaşım ciddiyetimden kuşkuya düşerek şaka yapıp yapmadığımı soruyor,...
Muhammed'in Hatice'si
Hz. Hatice(ra); son hak dinin ilk mümini, Hz. Muhammed (sav)'in ilk ve en sevdiği eşi, servetini Allah, Peygamber ve İslam yolunda harcayan ilk insan, ilk kadın. O hep ilklerin kadını ancak annelerimiz konu olduğunda -her nedense-adı ilk akla...
Peygamber (Asm) İle Dirilmek
Peygamberimiz (asm)'ın sünneti, onun gibi Kur'an'ı yaşamak, ona itaat etmektir. Onun gibi yaşamak, O'nun gösterdiği çabanın bir benzeri ile Kur'an'ı dünyaya yaymaya çalışmak, ahlâk olarak gücümüzün yettiğinin...
En Güzel Hayat
En güvenli yaşadığımız yer neresidir sizce? İncinmekten, yaralanmaktan, zarar görmekten güvende yaşadığımız en korunaklı yer, kuşkusuz anne rahmi. Orada her türlü tehlikeden uzak yaşıyoruz, besleniyoruz, büyüyoruz, gelişiyoruz. Ve tam...
Akılcı Bakan Dünyayı Görür
Ekrem Bora dün sonsuz mekânına göçtü. Hastane çıkışında bir arkadaşı, 'Ekrem bize 1 Nisan şakası yaptı” dese de şaka değil ölüm, hayatın tek ve en önemli gerçeği. Sabah internette gördüğüm 'Unutulmayanlar” adlı eski...
O Ses… Sana Yol...
Çok mutlu olduğunu düşünen insanın dahi içini sıkan ve ona huzursuzluk veren onlarca konusu vardır. Kimileri ise mutlu olduğunu söylerken gerçekte rol yapar; sahte mutluluk maskesiyle dolaşır. Çünkü insanın gerçekten huzur ve mutluluğa...
Allah Beni Seviyor mu?
Yüce Allah, "... İyilik edin. Şüphesiz Allah, iyilik edenleri sever. (Bakara Suresi, 195) buyurur. Sevgisini kazanabilmek için 'iyi” olmamız gerektiğini haber verir. İyilik, insanın tüm hayatını kapsayan bir ahlaktır ve kişinin yalnızca...
Hep Aynı Soru: Depresyondan...
Çağın en önemli hastalıklarından biri depresyon. Gazete ve dergilerde, televizyonlarda, internette hep bu soruyla karşılaşırız: "Depresyondan nasıl kurtulabilirim?" Depresyon, imanın getirdiği güzel ahlaktan uzak yaşamanın sonuçlarından...
banner687