Furkan SOLMAZ

Fondaş Medya Gerçekleri

Furkan SOLMAZ

Furkan Solmaz (Malatya Gerçek Haber)

- solmaz_furkan

Bizim gayrimilli muhalefet çıkmış diyorlar ki Fon aldıysa ne var ?

Faaliyet alanı için fon almış sanki !

Adamlar parayı vermişler bizim içimizdeki gazeteci kılıklı ajanlara her türlü siyasi operasyonu çekiyorlar Sonrada çıkıp buna ne var diyorlar !

Fon kimden geliyor ? Türkiye düşmanı ülkelerden , Ne için geliyor ülkede kargaşa çıkarmak için , Aslında fon alan medya ve sosyal medya hesaplarının bir haritasını çıkarsak hepsinin aynı ağız ve aynı lafları farklı şekilde Söylediklerini goreceksiniz .

Bir de şu var, abd’de yurtdışı fonlarının nasıl kontrol edildiği ile ilgili veri var elimizde: Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası Birimi (Foreign Agents Registration Act Unit - FARA)

FARA’nın Sloganı: “Protecting the United States from covert foreign influence (Birleşik Devletleri gizli dış etkiden koruma)”

Yabancı güçlerin ABD’deki etkisi ve propaganda faaliyetleri ile mücadele etmek amacıyla 1938’de kabul edilen Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası (Foreign Agents Registration Act, FARA) lobicilik ve medya gibi alanlardaki birçok düzenlemenin temel dayanağını oluşturmaktadır.

1966 yılında revize edilen kanun, medya faaliyetlerinin yanı sıra lobi faaliyetlerine de odaklanmaktadır. 2007 yılında kayıt sistemi güncellenerek halkın da erişebileceği bir çevrimiçi veri tabanına geçilmiştir.

İlgili yasaya göre, yabancı devletlerin çıkarlarını temsil eden “Ajanlar/Temsilciler” yabancı devletlerle ilişkileri, mali hareketleri ve faaliyetleri ile ilgili bilgileri paylaşmak zorundadır. Buradaki amaç hükûmet ve Amerikan halkı tarafından bu kişi ve kurumların faaliyet ve açıklamalarının değerlendirilmesini kolaylaştırmaktır. Kanun, hükûmet ve halkın bu tarz kurum ve kişilerin arkasında kimin olduğunu bilmesi gerekliliğine dayanmaktadır.

Yasa ile yabancı hükûmet, organizasyon ve ABD dışındaki kişilerin kontrolünde olan kişi ve organizasyonlar tüm faaliyet ve mali hareketlerini belirli periyotlarla açıklamak zorundadır.

FARA, yabancı hükûmetlerin siyasi ve toplumsal süreçler üzerindeki etkisine karşı mücadele ederek Amerikan demokrasisinin bütünlüğünün korunmasına yardım etmeyi amaçlamaktadır.

Siyasi temsilciler, halkla ilişkiler danışmanları, tanıtım görevlileri, bilgi-hizmet çalışanları, siyasi danışmanlar, ABD hükûmetinin herhangi bir kurumu veya yetkilisi huzurunda yabancı gücü temsil edenler veya para toplayanlar yasa kapsamında yer almaktadır.

Şimdi bu bağlamda bakarsak bizde aynı kanunlar ile ülkemizi ve medyamizi korumalıyız , bizdeki kanun açıkları nedeniyle parayı veren bizim medyamizda düdüğü çalıyor. Ülkemizde ne kadar paralı köpek var öğrenmek ve bunlara ciddi cezalar verilmelidir.

Saygı ve sevgi ile

Yazarın Diğer Yazıları