Ölçü ve Ölçü Aletleri Periyodik Muayene Beyanname Duyurusu

Ölçü ve Ölçü Aletleri Periyodik Muayene Beyanname Duyurusu
Malatya Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Ölçü ve Ölçü Aletleri Periyodik muayenelerinin yaptırılması için ölçü ve ölçü aletleri sahiplerince beyanname verme süresi 28 Şubat 2019 Perşembe günü mesai bitiminde sona ereceği bildirildi.

Malatya Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü,  Ölçü ve Ölçü Aletleri Periyodik Muayene ve Damga Duyurusu

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına giren ölçü ve ölçü aletlerinin belirli sürelerde periyodik muayeneye tabi tutulması zorunlu olup, damga süreleri dolmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için ölçü ve ölçü aletleri sahiplerince beyanname verme süresi 28 Şubat 2019 Perşembe günü mesai bitiminde sona erecektir.

Buna göre; 
• İki yıllık periyodik muayene süresi dolmuş 
1-Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve Pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri;
2-Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;
a) Masa Terazisi b)Asma Terazi c)Tek kollu Kantarlar d)İbreli Teraziler
3- Uzunluk Ölçüleri (Araç Metreler)
4- Akıcı Maddeler için hacim (debi) ölçüleri
5- Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri
6- 5 kg’a kadar 5 kg dahil hassas olmayan kütle ölçüleri (tartılar) için; Belediye Grup Merkezi Ölçü ve Ayar Memurluklarına;
• İki yıllık Periyodik Muayenesi dolmuş I, II, III ve IV. Sınıf, Otomatik tartı ve Otomatik olmayan ve çekeri 2000 kg’a kadar olan tartı aletleri için Yetkili Muayene Kuruluşlarına;
• İki yıllık Periyodik Muayenesi dolmuş Taksimetre ve Naklimetre (Yetkili Muayene Servisi açılana kadar Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne) , Takograf cihazları için (muayene işlemleri son muayenenin yapılmış olduğu gün, ay ve yıldan itibaren 2 yıldır) Yetkili Muayene Servisleri’ne;
• İki yıllık Periyodik muayenesi dolmuş tartım kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde tartım yapan otomatik olmayan tartı ve diğer tartı aletleri için, II. Sınıf kütleler, Demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, akaryakıt ve likit petrol gazı (LPG) ölçek ve sayaçları için Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine; 
• 10 Yıllık Periyodik muayenesi dolmuş elektrik, su, hava, doğalgaz, akım ve gerilim transformatörlerin muayeneleri için Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine;
müracaat edilmesi gerekmektedir.

Muayene ve damgalarını yaptırmayanlar hakkında: 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15. maddesinin (c) fıkrası gereğince; 
-Damgası kopmuş, bozulmuş veya damga süresi dolmuş her bir ölçü aleti için 2.600,00 TL idari para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. 
(e) fıkrası gereğince; 
-Ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullananlara 257,00 TL idari para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. 
Yine aynı kanunun 16. Maddesi gereğince; 
-Damgalanmamış ölçü ve ölçü aletlerini satan, satışa arz eden veya ticari ilişkide kullanan kişi bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
-Ayarının doğru olmadığını bildiği aletle ölçü yapan ve bu suretle haksız menfaat temin eden kişi Türk Ceza Kanunu’nun dolandırıcılık suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. 

Bu bağlamda, muayene ve damgalama süresi dolan Ölçü ve Ölçü Aletleri için 28 Şubat 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar ölçü aletinin cinsine göre yukarıda belirtilen müracaat yerlerine ölçü ve ölçü aletinin cinsi, markası, numarası ve kapasitesi belirtilerek ve 26 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan muayene ve damgalama ücretinin ödendiğine dair makbuzu ekleyerek müracaat edilmesi gerekmektedir.

Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı, 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanır. 

Periyodik muayenelerin yaptırılması sorumluluğu: 
Gaz, elektrik ve su sayaçlarında; bu sayaçları dağıtım ağında kullanan dağıtım şirketine veya dağıtımdan sorumlu işletmeye, dağıtım ağı dışında kullanılanlar ile diğer ölçü ve ölçü aletlerinde ise, 3516 sayılı Kanun kapsamında ölçü ve ölçü aletinden sorumlu kullanıcıya aittir.

Yetkili Yasal Metroloji Servislerine http://msurapor.sanayi.gov.tr adresinden ulaşılabilir. 

İl Müdürlüğümüze müracaatlar www.sanayi.gov.tr internet sayfamızdaki e-HİZMETLER bölümünden çevrimiçi olarak yapılabilmektedir. 


İlgililere ve Kamuoyuna Önemle Duyurulur. 
Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 
Tel: 444 61 00

Önceki ve Sonraki Haberler
Bunlar da İlginizi Çekebilir