Coğrafya Milletlerin Kaderini Belirler

Türkiye’nin kalbi Ankara’da katliam yapanlar, terör eylemini gerçekleştirenler, bombayı patlatanlar kim? DEAŞ, PKK veya DHKPC terör örgütlerinden biri veya birkaç şahıs ismi olması neyi değiştirecek. Asıl olan perde arkasında, kimler hangi güçler, kimlerin işine yarar, neden Türkiye?

Napolyon ‘’Coğrafya milletlerin kaderini belirler’’ demişti. Sorun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil, mesele haritada bulunduğumuz coğrafya, kurtlar, çakallar sofrası, İsviçre’nin yerinde olsaydık her şey güllük gülistanlık olurdu. Ne Şam’ın şekeri ne de Halep’in yüzü derdik.

Tarihten gelen yangın yeri Ortadoğu;
Bugünkü şeklini Osmanlı İmparatorluğu’nun bölge üzerindeki gücünü kaybetmesi, İngilizlerle kuzu sarması olan Araplar bu topraklarda Osmanlıyı arkadan vurdular. İngiltere ile Fransa’nın daha sonra da Amerika’nın bölge üzerinde etkin rol alması ile aldı diyebiliriz. Orta Doğu coğrafyasındaki ülkelerden bazıları o dönemdeki isimleri ile var olurken bazıları sonradan ulus-devlet yapısını kazanmışlar ve daha çok petrole dayalı hegemonik güç paylaşımlarının sonucu suni haritalar dâhilinde küçük eyaletler, güdümlü yeni devletler olarak ortaya çıkmışlardır.

Bu statüko İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’nin bölgeye girmesi ve kontrolü alması ile İsrail’in kurulması hariç hiç değişmeden devam etmiştir. Osmanlının çöküşü ile Batılı ülkelerin ekseninde oluşturulan suni devletlerin çoğu artık tarihsel anlamda kendilerine şekil veren aşiret hayatı ve güçlü aile yapıları ile ayakta kalmakta zorlanmakta, ‘’kâğıttan kaleler gibi birer birer yıkılmaktadırlar’’ ABD’nin Irak işgali ile başlayan süreç Arap baharıyla devam etmiştir.

Türkiye’nin Ortadoğu politikası eğrisiyle, doğrusuyla tartışılsa da 911 km lik sınıra sahip bir ülkenin içe dönük, benimki sıcak olsun kiminki yanarsa yansın politikası muhalif bir söylem olup, düşünülemez.

Bugün Irakta, Suriye de yaşananla, Türkiye DEAŞ ve PKK- PYD üzerinden terör sarmalıyla kaos yaratılmak istenmektedir.

Suruç’ta ve Ankara’da patlatılan bomba, haritada da hesapları olan büyük bir’’ devlet aklının’’ içinde olduğu küresel servisler tarafından, taşeron örgütlere ihale edilmiş bir saldırıdır. Ortadoğu’daki istikrarsızlığı daha ileri boyutlara taşımak, Türkiye’nin bölgesel siyasetini etkisiz hale getirme amacı gütmektedir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi