Prof. Dr. Cengiz YAKINCI

Prof. Dr. Cengiz YAKINCI

Karaciğer nakli bekleyen çocuk sayısını azaltmak

Hepatit A, çocuklarda en sık görülen sarılık türü. Hastalık etkeni bazen karaciğer yetmezliğine kadar gidebilen tehlikeli bir durum olarak çıkıyor karşımıza. Bir virüs hastalığı olan Hepatit A’nın özgün bir tedavisi bulunmamakla beraber hastalıktan korunmada aşı önemli bir korunma kalkanı olarak tüm dünyada kullanılmaktadır. 2012 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı bu aşıyı 18 aylık çocuklara yapmaya başladı. Bu güzel bir gelişme olmakla beraber Bakanlığın sadece 18 aylık çocuklarla aşı programını sınırlandırmış olması büyük bir eksikliktir. Eksiklik diyorum çünkü hastalık virüsüne maruz kalan çocuklarda karaciğer yetmezliğine kadar varan ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkabilmekte. Bu hastalığa yakalanan büyük yaştaki çocuklarda daha büyük risklerin görüldüğünü yapılan çalışmalar da ispatlar niteliktedir. Örneğin; son beş yıl içerisinde İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Bölümüne başvuran 165 hepatit A hastasının 57’sinde karaciğer yetmezliği geliştiği tespit edilmiş ve bunların 23’üne plazmaferez, 32’sine karaciğer nakli gibi pahalı tedaviler uygulanmış, karaciğer yetmezliği gelişen 57 hastanın 15’i vefat etmiştir. Yine ülke genelinde yapılan çalışmalara bakıldığında, çocuklara yapılan karaciğer nakillerinin en sık nedeninin Hepatit A hastalığı sonucu hızla gelişen karaciğer yetmezliği olduğu da görülmüştür. Hâlbuki basit bir aşılama ile ciddi bir hastalığın gelişiminin önüne geçilebilir.

Yapılacak şey oldukça açık, yeni uygulama ile 18 aylık çocuklarla sınırlandırılan Hepatit A aşısının uygulanacağı yaş grubunun tekrar gözden geçirilip tüm çocuklarımızın Hepatit A hastalığına bağışık duruma getirilmesi en büyük koruma önlemi olacaktır. Bunun için Sağlık Bakanlığının bir an önce Hepatit A aşılama programını tüm çocuklarımızı ve ergenlerimizi kapsayacak şekilde yeniden düzenlemesi gerekiyor. Aşı programında bir düzenlemeye gidilmezse Hepatit A hastalığının önümüzdeki on-on beş yıl boyunca çocuklarımız üzerinde ciddi sorunlar yaratmaya devam edeceği de aşikâr.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Prof. Dr. Cengiz YAKINCI Arşivi