Prof. Dr. Cengiz YAKINCI

Prof. Dr. Cengiz YAKINCI

Sıfır Hastane Enfeksiyonu

Enfeksiyon hastalıkları, mikroplara bağlı gelişen hastalıklardır. Bu enfeksiyonlar hasta, hastaneye yattıktan 48-72 saat sonra gelişirse hastane enfeksiyonu adını alır. Ağır hastaların yattığı ve daha çok girişimin olduğu yoğun bakım üniteleri bu enfeksiyonların görüldüğü başlıca yerlerdir. Hastane enfeksiyonları ölümlere ve ciddi sakatlıklara yol açtığı için oldukça önemsenen bir konudur. İstatistiklere göre ABD’de hastane enfeksiyonları ile ilişkili ölümler ilk 10 ölüm nedeni arasında yer almaktadır. Enfeksiyonların tehlikeli boyutlarının yanı sıra tedavilerinin zor ve pahalı olması da diğer bir olumsuzluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Enfeksiyonların zor tedavi edilir olması bu hastalığa yol açan mikropların ilaçların çoğuna karşı dirençli olmasından kaynaklanır. Direnç sorunu tedavide başarısızlıklara ve ciddi maliyet artışına neden olmakta, hastanede yatış süresi uzamakta, hastanın yaşam kalitesi bozulmakta, masraflar artmakta ve dolayısıyla iş gücü ve üretkenlik kaybı yaşanmaktadır. Bu durum hukuki sorunları da beraberinde getirmektedir.

Hastane enfeksiyonuyla organize şekilde mücadele etmek için dünyada olduğu gibi ülkemizde de birtakım çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde 1984 yılından itibaren hastanelerde ‘Hastane Enfeksiyon Komitesi” kurulmaya başlanmış, “Hastane İnfeksiyonu ve Kontrolu Derneği” kurulmuş, konunun hassasiyetini vurgulamak için bu konuda her yıl kongreler yapılmaya başlanmıştır. Çalışmalar sadece bu birimlerin kurulması ile sınırlı kalmamış, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı “hastane enfeksiyonları enfeksiyon kontrol hekimliği ve hemşireliği” sertifikalı kurslarını açmış ve “Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı”nı da kurmuştur.

Medya da bu konuda kendine düşen görevi bir ölçüde yapmakta, yaptığı haberlerle farklı illerde hizmet veren hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde hastane enfeksiyonu nedeniyle ölen bebek hastaların haberlerini yapmaktadır. Özellikle vücut direnci daha düşük olan yenidoğan bebeklerin yoğun bakım ünitelerinde enfeksiyona bağlı ölümleri, ciddi anlamda ses getirmekte, bazen hastanelere yönelik olumsuz tepkilerin gelişmesine bile neden olabilmektedir. Konuya dikkati çekmek açısından bu haberler elbette yararlı ancak haberlerin yapılış ve veriliş şekli özellikle yoğun bakım ünitelerinde çalışan insanların motivasyonlarını kırmakta, hatta bazen ciddi depresyon sebebi bile olabilmektedir.

Hastane enfeksiyonlarına bağlı ciddi sakatlanma ve ölümleri önlemek, bu konuya dikkat çekmek ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan personelin motivasyonunu artırmak amacıyla yapılabilecek bir proje çalışmasının bu konudaki duyarlılığı büyük ölçüde artıracağı kanaatindeyim. Yapılacak proje ile bir yıl içerisinde “en az hastane enfeksiyonu olan yoğun bakım ünitelerine” bölge ve/veya ülke çapında ödüller verilmesinin hastane enfeksiyonlarının azaltılması, çalışanların motivasyonlarının artırılması ve duyarlılığın gelişmesi açısından yararlı olacağı düşüncesindeyim. Verilecek ödüller yoğun bakım ünitelerinin ve hastanelerin, daha az hastane enfeksiyonu konusunda bir yarışma içinde olmasını sağlayabilir ve zaman içinde bu duyarlılık hastaneler için bir prestij meselesi olabilir.

“Sıfır hastane enfeksiyonu” hedefine katkı sağlaması dileğiyle.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Prof. Dr. Cengiz YAKINCI Arşivi