Düşündüren Deli

Düşündüren Deli

Sahte Mesih olayı, Sebetay Sevi-1

Düşündüren Deli (Malatya Gerçek Haber)

Osmanlı tarihinde önemli bir yeri Olan Sahte Mesih olayı (Sebetay Sevi) sahte Mesih’in Arnavutluk Ülgün’e Sürülmesiyle ve orada ölmesiyle bitmez. Sevi’nin ölümünden (1676) sonra, ideolojisini izleyen, din değiştirdikleri için “Dönme” tabir edilen tarikatın faaliyet merkezi Edirne’den Selanik’e geçti. Sabetay Sevi’nin son karısı ve Selanikli meşhur haham Jozef Filozof’un kızı Yoheved, burada “kerido” lakabıyla bilinen erkek kardeşi Yakup Filozof’un Sabetay Sevi’nin ruhuna sahip olduğunu ilan etti. Bu gelişmeler üzerine Dönme tarikatı bölündü ve bir bölümü kerido’nun safına geçti. 17. yüzyılın sonlarına doğru, Osmanlı’nın değişik kentlerinden birçok dönme Selanik’e yerleşti. Dönmeler dışa doğru Müslüman, kendi aralarında Sebataycı olarak yaşamaya devam ettiler.

17. yüzyılın sonunda tarikat içinde anlaşmazlıklar belirdi ve iki alt-tarikat oluştu: İzmirliler ve Yakubiler. Ertesi yüzyılın başında, Osman Baba adını alarak Müslüman olan Baruhia Ruso, Sevi’nin ruhunu taşıdığını ilan etti ve “konyozos” ya da “karakaşlar” adıyla anılan üçüncü bir alt-tarikat kurdu. Konyozoslar aşırı eylemci bir tutum takınarak, yeni bir dinsel ideoloji geliştirdiklerine inandılar. Görüşlerini Polonya, Almanya ve Avusturya Yahudi cemaatleri arasında da yaymaya çalışan Konyozoslar 1720-26 yılları arasında Avrupa kentlerinde büyük heyecan ve sarsıntılara yol açtılar. Bizlerin bu noktada inanılmaz bir bilgi eksikliğimiz vardır. Çünkü Osmanlı'da önemli tahribatlara yol açan bu kripto hareket bu hain hareketin lideri konumundaki Sevi'nin ölümüyle bitmez. İşte bu açıdan da süregelen sisi planlar hep değişikliğe uğrar. Tarihler ilerledikçe Avrupa’da ki faaliyetlerine devam eden kripto yapılanma Kendini Mayıs 1776’da Adam Weishaupt isimli Kabbalacı bir Hukuk Profesörünün yürüttüğü çalışmalarla adını duyurdu.

İllumiinati ! 
En başta 12 kişilik üye ile kurulan bu topluluk daha sonra 80 kişiye ulaşmıştır. 1874’de İlluminati, gizli siyasi amaçları olduğu öne sürülerek yasaklanmıştı.

Aslında birbirinden ayrık görünen olaylar zincirinde dünyadaki tüm kaosun İki Yahudi kavgasından oluştuğunu atlamamak gerekiyor.

Osmanlı’nın yıkılış süreci içinde içine aldığı Alman virüsü Müttefiklerinin Oluşması bakımından da çok önemlidir. Aşkenazi yapısını içinde barındıran İngiltere Almanya ile Osmanlı’nın yakınlaşmasını önlemek için bize yakınlaştı. Bunu yaparken de İdareyi ele geçirmek için masonik yapılanmayı kullanmaya başladı. Jön Türklerin gafletini İngiltere nasıl mason locaları aracılığıyla kullanıyorsa, Almanya’da bunların öteki parçasını yine masonik yapılanma ile kullanmaya başladı.

Burada tekrar bir dip not geçelim; Manastır merkezli masonik Yapılanma İngilizler’in, Selanik merkezli yapılanma ise Almanlar’ın ve İtalyanlar’ın dır. BÖYLECE JÖN TÜRKLER’İN SELÂNİK TEŞKİLÂTI ALMANLAR’IN, MANASTIR TEŞKİLÂTI İNGİLİZLER’İN ELİNE GEÇMİŞ OLDU. ALMANLAR SELÂNİK İTTİHATÇILARI'NI DURMADAN KIŞKIRTIYORLAR, DEVLET’İ İÇTEN ELE GEÇİRMEK İÇİN BİR HÜKÛMET DARBESİNE ZORLUYORLARDI.

Osmanlı İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu’nun yıkılışını organize eden “Loca” sistemli bir yapılanma. Yıkmak istedikleri imparatorluklar içerisinde terör örgütleri ve yönetime muhalif ayrılıkçı askeri birlikler kurup yönetmişlerdir.


Selanik komitesi olarak bilinen bu yapılanma Almanya ve Roma’dan yönetilmekteydi. Bulgar-Makedon terör örgütü “İMRO-İnternal Macedonian Revolutionary Organization”, Jön Türkler, Hırvat Terör Örgütü Ustaşe, Bolşevik Direniş Örgütü, Alman İmparatorluğu’na başkaldırıp Weimar Cumhuriyeti’ni kuran radikal Alman Sosyal Demokrat Hareketi ve İsrail’in kuruluşunu sağlayan Haşomer Silahlı Terör Örgütü, Selanik Komitesi tarafından kurulmuş ve idare edilmişti.

Selanik Komitesi ve IMRO Terör Örgütü’nün faaliyetleri, Türk Milletinden 105 yıldır saklanan korkunç bir gerçeğin, tarihin karanlık dehlizlerinden çıkartılmasını ve gerçek karakterlerin bir gölgesi olmaktan kurtarılmasını bekliyor hala.

Evet, bildiğimiz jön Türkleri ve İttihat ve Terakki'yi de farklı kılıyor bu gerçekler. Bu derin yapılanma sadece Osmanlı'nın yıkılması için değil YENİ BİR DÜNYA DÜZENİNİN oluşturulması için diri tutulmuştur.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Düşündüren Deli Arşivi