Doğal Afetler için Zorunlu Sigorta: Koruma ve Güvence

Doğal Afetler için Zorunlu Sigorta: Koruma ve Güvence
Deprem, yangın, patlama, tsunami gibi doğal afetlerin neden olduğu maddi zararlar, zorunlu deprem sigortasıyla koruma altındadır.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorunlu deprem ve afet sigortasıyla (ZAS) ilgili yeniliklere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Zorunlu deprem sigortasının, 17 Ağustos 1999 tarihli Gölcük Depremi sonrasında bir kanun hükmünde kararnameyle uygulamaya konulduğunu hatırlatan Şimşek, bununla konutların sigorta kapsamına alınması için zorunlu deprem sigortasının başlatıldığını ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) kurulduğunu ifade etti.

Şimşek, bu sigorta modelinin 2012 yılında Afet Sigortaları Kanunu ile son halini aldığına işaret ederek, şu şekilde konuştu: "Kurulduğu günden bugüne kadar zorunlu deprem sigortasıyla sivil konutlara deprem afeti için teminat sunulurken son olarak 6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremler kapsamında zorunlu deprem sigortası olan yaklaşık 500 bin hasarlı konut için 35 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1 Haziran 2024 itibarıyla DASK, 11,3 milyon poliçe kapsamında deprem afetine ilişkin teminat sunuyor." ifadelerini kullandı.

Taşınır Varlıklar İçin De Sigorta Güvencesi

Bununla birlikte, doğal afetlerin sayısındaki artışın dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de hasarları artırdığına dikkat çeken Şimşek, "Ayrıca, deprem afetinde bina üzerinde yıkıcı hasarlarla karşılaşılmakla birlikte diğer doğal afetlerde yapısı gereği konuttan ziyade konut içindeki taşınır mallarda hasar oluşuyor. Bu durum, depremin yanı sıra diğer doğa kaynaklı afetler bakımından da sigorta himayesinin zorunlu tutulmasını ve teminatın kapsamına konuta ek olarak konut içindeki taşınır malların da eklenmesini gündeme getirdi." şeklinde konuştu.

Mevcut durumda depremin ve sadece deprem sonucu meydana gelen yangın, patlama, büyük dalga (tsunami) veya toprak kaymasının sivil konutlarda yol açtığı maddi zararların zorunlu deprem sigortasıyla teminat altına alındığını belirten Şimşek, şunları ifade etti: "Kısa sürede devreye alınacak ZAS ile ek olarak sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınının da sigorta teminatına dahil edilmesi öngörülüyor. Deprem teminatı için binalar, diğer afetler için ise binalar ve taşınır mallar teminat altına alınıyor. Ayrıca, mevcut durumda zorunlu deprem sigortasıyla köy alanlarına teminat sunulmazken zorunlu afet sigortasıyla kapsama eklenen doğal afetlerin yapısı gereği köy alanları da kapsama alındı. Hedefimiz, ZAS'ın haziran sonu itibarıyla devreye alınmasıdır." ifadelerini kullandı.

Önceki ve Sonraki Haberler
Bunlar da İlginizi Çekebilir