Prof. Dr. Cengiz YAKINCI

Prof. Dr. Cengiz YAKINCI

Mealler geri bildirimden muaf mı?

Tefsir profesörü Zülfikar Durmuş ile konuşuyoruz. Şöyle diyor: “Ülkemizde 200 civarında Kur’an’ın Türkçe çevirisi olan meal bulunmaktadır. Bu meallerin bir kısmı iki veya daha fazla baskı yapmış durumdalar. Meallerin yeni baskıları yapılacaksa meal yazarlarının yapması gereken önemli bir şey vardır: O da bir önceki baskıda yapılan hataların giderilmesidir. Peki, bu hatalar nasıl tespit edilebilir? Bu noktada insanın aklına birkaç yol geliyor. Bunlardan biri, meal yazarının yakın çevresinden aldığı eleştirilerin kendince uygun olanlarını değerlendirebilir. İkinci bir yol, meal yazarının tefsir konusunda uzmanlaşmış kişilere mealini göndererek onlardan yeni baskısı için öneriler almasıdır. Bir başka yol ise başta ilahiyat fakülteleri olmak üzere ilahiyatla ilgili dergilerdeki meallerle ilgili ciddi geribildirimlerden yararlanılmasıdır. Doçentlik çalışmam “Kur’an’ın Türkçe Tercümeleri” idi. Kitaplaşan bu çalışmamda değişik meallerde yapılan Türkçe hataları göz önüne sermiştim. Benzer şekilde meal eleştirilerinin yer aldığı kitaplar da meal yazarları için güzel bir geribildirimdir.”

Geribildirimler yapıcı veya yıkıcı olabilirler. Yapıcı geribildirimler gelişmek ve ileri gitmek için kaçınılmaz olarak gereklidir.

Son zamanlarda bireysel ve örgütsel gelişim için çok yönlü değerlendirme veya 360 derece geribildirim yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde farklı gruplardan geribildirim alarak 360 derece görüş açısına sahip olmak amaçlanır. Benzer şekilde mealler için de 360 derece geribildirimi uygulayabiliriz. Meal okuyan farklı eğitim, sosyal ve ekonomik durumdaki kişilerin geribildirimlerinden yararlanabiliriz.

Diyeceksiniz ki; “biz daha mealler için yapılan alışılmış geribildirimleri kullanmıyoruz siz bir de başımıza 360 derece geribildirim yöntemini çıkardınız.”

Haklısınız, ama yeni güzelliklerin gerçekleşmesi için önce hayal kurmak gerekmez mi?

Kurban bayramınızı kutlarım.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Prof. Dr. Cengiz YAKINCI Arşivi