Medya Planlama Ajansı Ne İş Yapar?

Medya Planlama Ajansı Ne İş Yapar?
Herhangi bir ürün ya da hizmet reklamı yapılmadığı takdirde geniş kitleler tarafından tanınamaz.

İşletmeler; reklam ve pazarlama için de bütçe ayırmak zorundadırlar. Bu noktada, bilhassa yaratıcılık özellikleriyle öne çıkan reklamlar tercih edilmelidir. Ancak, işletmelerin dikkat etmeleri gereken farklı hususlar da mevcuttur. 

Takdir edersiniz ki, dört dörtlük olarak tanımlanabilecek türden çok sayıda reklam çalışmasına rastlanıyor. Ancak, söz konusu reklamın her şeyden önce iyi kurgulanmış bir medya planı ile duyurulması gerekir. Aksi takdirde, başarılı olması mümkün değildir. Reklam filmi; tahmin edebileceğiniz gibi reklam ajansı tarafından hazırlanır. Fakat, söz konusu reklamın içerik medya planlama ajansı tarafından hedef kitle ile buluşturulması gerekir. Reklamcılık sektöründe medya satın alma ve medya planlama olmak üzere iki farklı firma seçeneğine rastlanır. 

Medya Planlama Ajansının Görevleri Nelerdir? 

Medya planlama ajansı ile medya satın alma ajansı arasında birtakım farklar vardır. Satın alma ajansı; marka ya da reklam ajansı ile doğrudan bağlantılı değildir. Medya planlama ajansı ise işin merkezindedir. Bir başka deyişle, ajanstan gelen yaratıcı iş ile ilgilenir. Söz konusu işi ajans ile koordineli bir şekilde çalışarak hedef kitle ile buluşturmak adına çalışır. Ayrıca, medya planlama ajansı; çok daha büyük bir iş yükünü sırtlanır. Rakip analizi yapar. Bunun yanı sıra, hedef kitleyi de olabilecek en iyi şekilde analiz etmek zorundadır. Son olarak, mecra analizi yapmaktan da sorumludur. Medya planlama ajansı; işin bütçe kısmını da düşünür. En az parayı harcayarak en yüksek verime ulaşmayı hedefler. 

Medya planlama ajansı; markanın bütçesinin yönetilmesinden sorumludur. Bu yüzden, ajansın bünyesinde bu konuda uzmanlaşmış kişi veya kişiler olmalıdır. Ayrıca, reklam ve markaya göre birtakım analizler yapmalıdır. Bu sayede, medya stratejisini ortaya koyar. Medya planlama ajansı; sürecin başından sonuna kadar marka ya da ajans ile beraber çalışmasından dolayı onlarla sorunsuz bir iletişim kurmak zorundadır. Bilhassa hedef belirleme hususunda ortak hareket edilmelidir. Ayrıca, belirli periyotlarda marka ya da ajansa yapılan çalışmalar hakkında detaylı rapor sunulmalıdır. 

Medya Planlama Ajansı Seçiminde Hangi Detaylara Dikkat Edilmelidir? 

Medya planlama ajansı konusunda seçici davranmak şarttır. Çok ciddi bir iş yükünü sırtlanacak olan ajansın deneyimi ve uzmanlığı dört dörtlük olmalıdır. Medya planlama ajansı; her şeyden önce kapsamlı bir pazar analizi yapmalıdır. Finansal kavramlardan anlamaları bir gereklilikten ziyade bir zorunluluktur. Ayrıca, doğru araçları kullanmaları da gerekir. 

Medya planlama ajansı; birtakım yetkinliklere sahip olmalıdır. Herhangi bir mesajın ne zaman, nereye ve ne sıklıkla yerleştirileceğini belirlemeleri önemlidir. Bir başka deyişle, doğru hedef kitleye doğru zamanda ve doğru mesajla ulaşmayı becerebilen bir medya planlama ajansından hizmet alınmalıdır. Ayrıca, bu amaca yönelik en uygun dijital pazarlama kanallarının belirlenmesi de yine medya planlama ajansının görevleri arasındadır. 
 

Önceki ve Sonraki Haberler
Bunlar da İlginizi Çekebilir