Murat DEMİR

Murat DEMİR

413 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Getirdikleri.

20 Ocak 2012 Cuma günü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 413 Nolu VUK genel tebliği, mükellef bilgileri bildirimi hakkında olup, Maliye bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “gelir politikası; verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınarak adalet ve tarafsızlık içerisinde yürütülmektedir. Gelir politikasının uygulaması sırasında ekonomik faaliyetlerin daha iyi kavranabilmesi için mükelleflerin mükellefiyetlerine ait çeşitli bilgiler Bakanlığımızca tutulmaktadır. Bu kapsamda mükelleflere ait verilerde meydana gelen değişikliklerin güncel olarak takip edilememesi nedeniyle çeşitli aksaklıklar yaşanmaktadır. Söz konusu verilerin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi, doğruluklarının teyidi amacıyla düzenlenecek olan Mükellef Bilgileri Bildirimine ilişkin usul ve esaslar bu tebliğin konusunu teşkil etmektedir.”
 
Kimler verecek.?
Bu tebliğe konu olan mükellef bilgileri bildirimini,
1-     Kurumlar vergisi mükellefleri
2-     Gelir vergisi mükellefleri ( Ticari-Zirai-Serbest Meslek Kazanç sahipleri)
 vermek zorundadırlar.
Bildirimi, merkez ve şube olarak ayrı ayrı bildirim yapılacaktır.
 
Tebliğinin konusu teşkil eden mükellef bilgileri bildirimini elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bildirimi elektronik ortamda verilmemesi durumunda bildirim hiç yapılmamış sayılacaktır.
Bu bildirimi https://intvd.gib.gov.tr/internetvd adresinde bulunan bildirim ekranlarındaki alanları aynı adreste yer alan kılavuzda belirtilen açıklamaları göz önünde bulundurarak eksiksiz olarak dolduracaklardır.
 
Mükellef bilgileri bildirimi, bu yıldan yani 2012 den başlayarak her yıl 1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda bildirilecektir. 31 Mayıs’ ın hafta sonuna gelmesi durumun da yine bildirimin son 31 Mayıs günü saat 24:00 ‘e kadar verilmesi gerekmektedir.
 
Bildirimin gönderilmemesi veya daha sonra düzeltme yapmak durumunda bulunulması halinde Vergi Usul Kanunu 355. maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
 
413 nolu VUK genel tebliği özet olarak yukarıda izah etmeye çalıştığımız şekilde biz Mali Müşavirlere bir görev, bir sorumluluk daha yüklemiştir. Teknolojinin getirmiş olduğu kolaylıklardan Maliye Bakanlığı kendi bünyesinde ki mükelleflere ait veri güncellemesini bizlere yaptırmak istiyor demek doğru olmaz yapacaksınız diyor. Dairede çalışan memur ne yapacak. Maliye Bakanlığı şunu yapabilir, Bu sorumluluğu bizlere vereceğine, Türkiye İstatistik Kurumun yapmış olduğu gibi anket dönemlerinde Sözleşmeli personel alarak anketler yaptırıyorsa, bu işi de Türkiye İstatistik Kurumuna ihale edebilir.
Maliye Bakanlığı biz mali müşavirlere artık maaş bağlar diye düşünüyorum. Zaten tahsilât sıkıntısı yaşadığımız bugünlerde. Tabi bunlar benim acizane düşüncelerim.
 
 
Murat DEMİR
Mali Müşavir

Önceki ve Sonraki Yazılar
Murat DEMİR Arşivi