Murat DEMİR

Murat DEMİR

Kayıt Dışılığa Kayıtsız Kalmayalım

            10-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, Malatya’da kayıtlı istihdamın teşviki, farkındalık artırma teknikleri ve pratik örnek fikirlerinin paylaşılması, Avrupa Birliği üye ülkelerden iyi uygulamalar, işçi ve işverenlerin hak ve yükümlülükleri rehberlik ve teftiş prosüdürleri ve uygulamaları ile ortak veri tabanının yanında halkla ilişkiler, motivasyon gibi kişisel gelişim konularında eğitim verilmesinin uygun olacağını bildirmişlerdir.

             Resmi ismi “Kayıtlı İstihdamı Teşvik ve Teknik Destek “ olan projenin toplumsal bilinçlendirme çalışmalarında ismi, daha akılda kalıcı olması amacı ile “ Kayıtlı İstihdamı Teşvik” olarak anılmaktadır. Toplumsal Bilinçlendirme ve farkındalığı arttırma çalışmaları sürecinde, projenin verdiği mesaj ve sağladığı imkânların markalaşmasının hedefi çerçevesinde projenin kısa ismi “KİTUP” olarak belirlenmiştir. KİTUP markasının ilk üç harfi projenin baş harflerinden oluşurken, son iki harften oluşan “UP”,  İngilizce’ de ileriye, yukarıya taşıma, götürme anlamını içeren kelimedir. UP’ ın İngilizce’ de “AP” olarak okunmaktadır. Proje ismi “kitap”  olarak telaffuz edilmektedir.. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği desteğini Türkçe ve İngilizce kelime ve harflerin birleşimi ile temsil eden KİTUP, okunduğunda çıkan “KİTAP” sesi ile de  projenin gerisindeki derin tecrübe, bilgi birikimi ve yasaları ifade etmektedir.

            KİTUP 28 Eylül 2010 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır ve 2012 Haziran sonunda sona erecektir. 21 aylık bu yoğun dönem süresince, Takım Lideri, Eğitim Uzmanı, ICT Uzmanı ve Halkla İlişkiler Uzmanından oluşan Teknik Destek Ekibi’nin(TDE) yanı sıra, sosyal güvenlik, istihdam ve diğer teknik alanların uzmanları, SGK uzmanları ile ilgili bakanlık ve sosyal ortaklar tek bir oluşum gibi çalışacak ve Türkiye’de kayıtlı istihdamı teşvik ederek, kayıt dışı istihdamın yarattığı problemlerin önüne geçilmesine katkıda bulunacaklar.

            KİTUP projesi kapsamında ilk eğitim programı Kayseri ilinde gerçekleştirilmiş ve ikinci eğitimde 10-13 Mayıs 2011 tarihleri arası Malatya’da yapılmıştır. Malatya Anemon Otelinde gerçekleştirilen eğitim sürecinde,
 
            Eğitim toplamda kırk kişilik bir grup olarak, Malatya, Elazığ,Bingöl ve Tunceli SGK müdürlükleri SGK denetmenleri, Malatya Belediyesi, TSO, İşkur, Emniyet, Jandarma, Maliye, Sağlık ve Esnaf Kefalet den katılan şahıslardan oluşmaktadır.
 
             Birinci gün eğitimi 10 Mayıs Salı günü Proje eğitim Kilit Uzmanı Geoff Fieldhouse nezaretinde saat 9:30 başlamıştır.  Geoff Fieldhouse bir İngiliz vatandaşı olup ülkesinde SGK müfettişi olarak görev yapmakta iken AB uyum yasaları çerçevesinde AB’ye üye olacak aday ülkelerin mevcut durumları ve AB’ye uyumlarını sağlamak üzere görevlendirilmiştir. Türkiye de ve dünyada en önemli sorun olan kayıt dışılığı önleme ve çözüm sürecinde yapılması gerekenleri dört günlük eğitim boyunca örneklerle izah etmeye çalışmıştır.
 
             Diğer bir eğitmen ise Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü Öğretim görevlisi Yrd.Dç.Kamil ORHAN tarafından dönüşümlü olarak eğitim verilmiştir.
 
            Dördüncü gün yani bugün 13 Mayıs Cuma günü eğitim bitmiştir.

Eğitimin katılımlar açısında çok verimli geçtiği kanısındayım. Çünkü eğitimin son günü bütün katılımcılar, eğitim değerleme anketine bu yönde cevap verdiklerini gördüm.

Kayıt dışılık ile mücadelenin tek taraflı yapılamayacağını, halkında bu konuya odaklanması gerektiğini eğitimciler tarafında defaten dile getirilmiştir.
 
Sonuç olarak sosyal taraf olarak bizden yani Mali müşavirler olarak bu projeye destek ve katkıda bulunmamız istenmektedir.
           
            Kayıt dışılığa kayıtsız kalmayalım.

            Bilgilerinize.
 
 
 
            Murat DEMİR
            Mali Müşavir
 

Önceki ve Sonraki Yazılar
Murat DEMİR Arşivi